Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4070-МИ/НР
София, 06.12.2016

ОТНОСНО: промени в ОИК – Съединение

С вх. № МИ-11-25 от 23.11.2016 г. е постъпила молба от Димитър Николов Гулев за освобождаването му като член на ОИК – Съединение, по лични причини, придружено с предложение от Даниел Николаев Кацарски – упълномощен представител на коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“, на мястото на Димитър Николов Гулев да бъде назначена Петя Любенова Гогова.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Петя Любенова Гогова, и 2 бр. пълномощни.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Съединение, област Пловдив, Димитър Николов Гулев, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Съединение, област Пловдив, Петя Любенова Гогова, ЕГН ...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 06.12.2016 в 18:38 часа

Календар

Решения

  • № 5165 / 19.02.2019

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 5164-МИ/НР / 19.02.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Омуртаг, област Търговище

  • № 5163 / 12.02.2019

    относно: възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на таксиметрови услуги чрез безналично плащане с ваучери за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения