Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4081-МИ
София, 13 декември 2016 г.

ОТНОСНО: изменение на Решение № 3054-МИ от 01.02.2016 г. на ЦИК относно действия на ОИК при наличие на обстоятелствата по чл. 30, ал. 4 от ЗМСМА – предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 458 и чл. 459 от Изборния кодекс и чл. 30, ал. 4 – 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Изменя Решение № 3054-МИ от 01.02.2016 г. на ЦИК, както следва:

 

В раздел І. в наименованието и в т. 1 вместо текста „чл. 30, ал. 4, т. 3, 5, 6 и 10 от ЗМСМА“ да се чете „чл. 30, ал. 4, т. 5, 6 и 10 от ЗМСМА“.

 

В раздел ІІ, в наименованието и в т. 1 и т. 2 вместо текста „чл. 30, ал. 4, т. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12 и 13 от ЗМСМА“ да се чете „чл. 30, ал. 4, т. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12 и 13 от ЗМСМА“.

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3054-МИ/

4922-МИ/

Календар

Решения

  • № 1856-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1855-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Младежи за балканите“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1854-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения