Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4849-МИ
София, 08.08.2017

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Генерал Киселово, община Вълчи дол, област Варна

Общинска избирателна комисия – Вълчи дол, с писмо вх. № МИ-15-287/03.08.2017 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 190 от 24.07.2017 г. на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 34 от ИК във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на кметство Генерал Киселово, община Вълчи дол, област Варна, Стоян Николов Едров.

Към уведомителното писмо до ЦИК са приложени копия на следните документи: Писмо от Общински съвет Вълчи дол; Заявление от Стоян Николов Едров – кмет на кметство Генерал Киселово; Протокол № 29/24.07.2017г. на ОИК Вълчи дол – копие; Решение № 190/24.07.2017г. на ОИК Вълчи дол за прекратяване на пълномощията; Решение № 191/01.08.2017г. на ОИК Вълчи дол за уведомяване на ЦИК.

От извършена служебна справка в таблицата на населението в ГД „ГРАО“ в МРРБ се установи, че броят на лицата с постоянен адрес в кметство Генерал Киселово, община Вълчи дол, област Варна, към 15.06.2017 г. е 519 лица, поради което кметство Генерал Киселово отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Вълчи дол, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Генерал Киселово, община Вълчи дол, област Варна.

Председател: Ивилина Алексиева

За секретар: Мария Мусорлиева

* Публикувано на 08.08.2017 в 15:10 часа

Календар

Решения

  • № 398-ЕП / 23.05.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 397-ЕП / 23.05.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Младежи за Балканите“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 396-ЕП / 23.05.2019

    относно: регистрация на сдружение „Истината за Стара Загора“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • всички решения