Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 922-ПВР/НС
София, 12 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: заличаване на наблюдатели от сдружение „Гражданско движение ДНЕС“

След извършена проверка Централната избирателна комисия установи несъответствия при регистрацията на наблюдатели от сдружение „Гражданско движение ДНЕС“, както следва:

- Златка Асенова Младенова, ЕГН ..., Стефан Стефанов Стефанов, ЕГН ..., Виолета Димитрова Димитрова, ЕГН ..., и Еленка Иванова Петкова, ЕГН ..., регистрирани с Решение № 894-ПВР/НС от 10 ноември 2021 г. на ЦИК;

- Костадин Георгиев Стоянов, ЕГН ..., и Биляна Илкова Василева, ЕГН ..., регистрирани с Решение № 905-ПВР/НС от 11 ноември 2021 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА като наблюдатели от сдружение „Гражданско движение ДНЕС“:

- Златка Асенова Младенова, ЕГН ..., Стефан Стефанов Стефанов, ЕГН ..., Виолета Димитрова Димитрова, ЕГН ..., и Еленка Иванова Петкова, ЕГН ..., регистрирани с Решение № 894-ПВР/НС от 10 ноември 2021 г. на ЦИК;

- Костадин Георгиев Стоянов, ЕГН ..., и Биляна Илкова Василева, ЕГН ..., регистрирани с Решение № 905-ПВР/НС от 11 ноември 2021 г. на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1469-НС / 23.09.2022

    относно: регистрация на „Маркет ЛИНКС“ ООД като агенция, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1468-НС / 23.09.2022

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

  • № 1467-НС / 23.09.2022

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Трети изборен район – Варненски

  • всички решения