Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 937-ПВР/НС
София, 12 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 842-ПВР/НС от 1 ноември 2021 г., изменено и допълнено с Решение № 875-ПВР/НС от 7 ноември 2021, Решение № 891-ПВР/НС от 9 ноември 2021 година и Решение № 915-ПВР/НС от 11 ноември 2021 година на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В Централната избирателна комисия са постъпили предложения за промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната и за назначаване на членове на СИК на непопълнените в Решение № 842-ПВР/НС, Решение № 875-ПВР/НС,  Решение № 891-ПВР/НС и Решение № 915-ПВР/НС от 11 ноември 2021 позиции на членове на секционни избирателни комисии от Министерството на външните работи и участвалите в консултациите за определяне на съставите на СИК извън страната политически партии и коалиции, както следва:

- Вх. № ПВРНС-04-1-44-12/12.11.2021 г, Вх. № ПВРНС-04-1-44-11/11.11.2021 г., Вх. № ПВРНС22-242-2/12.11.2021 г.– от МВнР;

- Вх. № ПВРНС-11-13/7/12.11.2021 г, Вх. № ПВРНС-11-19/11/12.11.2021 г. и Вх. № ПВРНС 11-19/10/11.11.2021 г. - от ПП „Има такъв народ“;

- Вх. № ПВРНС-11-9/7/12.11.2021 г.– от КП „Демократична България – Обединение“;

- Вх. № ПВРНС-11-13/7/11.11.2021г., Вх. № ПВРНС-11-13/8/12.11.2021 г. от КП „Изправи се БГ! Ние идваме!“, Вх. № ПВРНС-11-13/9/12.11.2021 г. от КП „Изправи се БГ! Ние идваме!“,

- Вх.№ ПВРНС-10-20/10/12.11.2021 г. от ПП „ДПС“;

- ПВРНС-11-12/1/12.11.2021 г.- от ПП „Продължаваме промяната“.

- ПВРНС-11-11-4/12.11.2021 г. От КП „БСП за България“

След запознаване с направените предложения и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 102, ал. 6 и 8 и чл. 103, ал. 1 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

Утвърждава съгласно направените предложения съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. отразени в приложението, неразделна част от настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

842-ПВР/НС/

875-ПВР/НС/

891-ПВР/НС/

915-ПВР/НС/

944-ПВР/НС/

947-ПВР/НС/

951-ПВР/НС/

953-ПВР/НС/

962-ПВР/НС/

982-ПВР/

987-ПВР/

993-ПВР/

994 -ПВР/

Календар

Решения

  • № 3522-МИ / 16.07.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Сливен

  • № 3521-МИ / 16.07.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ясенково, община Венец, област Шумен

  • № 3520-ЗДОИ / 11.07.2024

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения