Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4940
София, 21.12.2017

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в община Кубрат, в което се съхраняват изборни материали и книжа от произведени избори

Постъпило е писмо в Централната избирателна комисия с вх. № МИ-14-18 от 04.07.2017 г. от Алкин Неби – кмет на община Кубрат, и № ЦИК-14-69\1 от Женифер Пойраз – за кмет на община Кубрат, с искане за разрешаване отваряне на запечатани помещения №№ 1, 2, 3, 4 и 5, намиращи се в сградата на общинска администрация, партерен етаж, в което се съхраняват изборни материали и книжа от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г., от изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25.10.2015 г. и втори тур на 01.11.2015 г., от новите избори за кмет на кметство Мъдрево на 05.06.2016 г., от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г., втори тур – 13.11.2016 г., от частичния избор за кмет на община Кубрат на 19.02.2017 г. и втори тур – 26.02.2017 г. и от изборите за народни представители на 26.03.2017 г., с цел преместването им за съхранение в помещение, намиращо се в сградата на общината, което е охраняемо със сигнално-охранителна техника, във връзка с проектиране и строителство на архив в община Кубрат.

Съгласно т. 20 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват в помещението до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите – в срок от 5 години от произвеждането им.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Решение № 1392 от 6 януари 2015 г. и т. 20 и 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатани помещения №№ 1, 2, 3, 4 и 5, намиращи се в сградата на общинска администрация, партерен етаж, в което се съхраняват изборни материали и книжа от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г., от изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25.10.2015 г. и втори тур на 01.11.2015 г., от новите избори за кмет на кметство Мъдрево на 05.06.2016 г., от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г., втори тур – 13.11.2016 г., от частичния избор за кмет на община Кубрат на 19.02.2017 г. и втори тур – 26.02.2017 г. и от изборите за народни представители на 26.03.2017 г., с цел преместването им за съхранение в помещение, намиращо се в сградата на общината, което е охраняемо със сигнално-охранителна техника, във връзка с проектиране и строителство на архив в община Кубрат.

Достъпът до запечатаните помещения, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 20 и т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.

Извън посочените действия на комисията не се допуска развързване на торби и отваряне на пликове с изборни книжа от различните видове избори и национални референдуми, както и тяхното смесване, объркване или изгубване.

Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват в помещението до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите - в срок от 5 години от произвеждането им.

След преместването на книжата в помещението, където ще се съхраняват, кметът на общината изпраща на ЦИК информация, съдържаща основанието и реда за отваряне на помещението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 1852-МИ / 30.07.2020

  относно: промяна в състава на ОИК – Севлиево, област Габрово

 • № 1851-МИ / 30.07.2020

  относно: гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в нови и частични избори

 • № 1850-МИ / 30.07.2020

  относно: реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за кметове, издигнати от инициативни комитети, за участие в нови и частични избори

 • всички решения