Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4935-НС
София, 21 декември 2017 г.

ОТНОСНО: заявление от Виктор Томов Янев с искане за необявяването му за избран за народен представител от кандидатската листа на ПП ГЕРБ в Десети изборен район – Кюстендилски

Постъпило е писмо с вх. № НС-02-72/20.12.2017 г., с което Председателят на Народното събрание уведомява ЦИК, че са прекратени пълномощията на народния представител Ивайло Любенов Константинов, избран от листата на ПП ГЕРБ в Десети изборен район – Кюстендилски, и моли ЦИК да обяви за народен представител от листата на ПП ГЕРБ в Десети изборен район – Кюстендилски. Към писмото е приложено Решение на Народното събрание от 20 декември 2017г. за прекратяване на пълномощията на Ивайло Любенов Константинов като народен представител от Десети изборен район – Кюстендилски.

Със заявление вх. № НС-10-159/20.12.2017 г. Виктор Томов Янев, следващият кандидат за народен представител от кандидатската листа на ПП ГЕРБ в Десети изборен район – Кюстендилски, в произведените на 26 март 2017 г.  избори за народни представители, прави искане да не бъде обявяван за избран за народен представител от кандидатската листа на ПП ГЕРБ в Десети изборен район – Кюстендилски.

Във връзка с постъпилото писмо на Председателя на Народното събрание и решение за прекратени пълномощия на народния представител Ивайло Любенов Константинов за ЦИК възниква задължението да обяви за народен представител следващия в листата на ПП ГЕРБ в Десети изборен район – Кюстендилски, а именно Виктор Томов Янев под № 3 в обявения съгласно Решение на ЦИК № 4685-НС от 31 март 2017 г. списък Б.

Централната избирателна комисия приема, че заявлението от Виктор Томов Янев, с което лицето прави искане да не бъде обявяван за избран за народен представител от кандидатската листа на ПП ГЕРБ в Десети изборен район – Кюстендилски, по своята същност представлява искане на лицето да не бъде обявено за народен представител от района, за който е подадено заявлението. Следва срещу името на лицето в списък Б да се отбележи решението на ЦИК за необявяването му за народен представител.

С оглед гореизложеното подалият заявление Виктор Томов Янев не следва да бъде обявен за народен представител от листата на ПП ГЕРБ в Десети изборен район – Кюстендилски, по реда на чл. 302, ал. 1 от ИК.

Предвид което и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с прилагането на чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ДА НЕ ОБЯВЯВА за народен представител Виктор Томов Янев, ЕГН …, кандидат за народен представител от кандидатската листа на ПП ГЕРБ в Десети изборен район – Кюстендилски.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения