Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4936-НС
София, 21 декември 2017 г.

ОТНОСНО: обявяване на Радослава Пламен Чеканска за народен представител от Десети изборен район – Кюстендилски

С писмо вх. № НС-02-72 от 20 декември 2017г. на ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 20 декември 2017 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на Ивайло Любенов Константинов като народен представител от Десети изборен район – Кюстендилски, издигнат от листата на политическа партия ГЕРБ в 44-то Народно събрание.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс и във връзка с Решение на ЦИК № 4935-НС от 21 декември 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА Радослава Пламен Чеканска, ЕГН …, за народен представител в 44-то Народно събрание от листата на политическа партия ГЕРБ, от Десети изборен район – Кюстендилски.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2573-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична

  • № 2572-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик

  • всички решения