РЕГИСТЪР

на регистрирани наблюдатели в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ по редНаименование на съответния орган, организация, чуждестранни партии и движения, чиито представители или посочени от нея лица са регистрирани като наблюдатели
Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС)
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ)
Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)
Милли Меджлиса на Република Азербайджан
№ по редНаименование на българска неправителствена организация, чиито упълномощени членове или изрично упълномощени представители са регистрирани като наблюдатели
1сдружение „ДЕМОКРАЦИЯ И ЗАКОННОСТ“
2„Институт за социална интеграция“
3сдружение „Аз обичам Пловдив“
4Сдружение Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва
5„ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“
6 сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“
7сдружение „Сдружение на роверите“
8Гражданска инициатива за свободни и демократични избори (ГИСДИ)
9сдружение „ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА“
10сдружение „Гражданско движение ДНЕС“
11сдружение Асоциация „Прозрачност без граници“
12Институт за развитие на публичната среда
13Сдружение "Достойнството на един народ-ДЕН"
14„Л.И.Д.Е.Р. – ЛИЧНОСТИ ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ“
15сдружение „Организация за подкрепа и закрила“
16Сдружение Бъдеще за северозападна България-БЗСЗБ
17сдружение „Българско сдружение за честни избори и граждански права – Пловдив“
18сдружение „България на гражданите“
19СНЦ „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“
20СНЦ „ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ СРЕЩУ БЕЗЗАКОНИЕТО В ГРАД ПЛЕВЕН“

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения