Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 886-ПВР/НС
София, 9 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданско движение ДНЕС“ за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 10-1 от 08.11.2021 г. от сдружение „Гражданско движение ДНЕС“, подписано от Иван Климентов Червеняшки, упълномощен от Анжелика Митова Цокова – представляваща сдружението, регистрирана с Решение № 813-ПВР/НС от 27.10.2021 г. на ЦИК българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Анжелика Митова Цокова – представляваща сдружението, в полза на Иван Климентов Червеняшки;

- пълномощно от Иван Климентов Червеняшки в полза на 438 (четиристотин тридесет и осем) лица – представители на сдружение „Гражданско движение ДНЕС“;

- декларации по образец (Приложение № 45-ПВР/НС от изборните книжа) – 438 (четиристотин тридесет и осем) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 438 лица за страната.

На 8 ноември 2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната от сдружение „Гражданско движение ДНЕС“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 360 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 78 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 360 (триста и шестдесет) упълномощени представители на сдружение „Гражданско движение ДНЕС“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.     

Обрешко Цонев Обрешков

...

2.     

Иванка Спасова Димитрова

...

3.     

Цветан Димитров Димитров

...

4.     

Надежда Донева Радева

...

5.     

Мехмед Мехмедов Мехмедов

...

6.     

Петър Митев Симеонов

...

7.     

Валентин Свиленов Василев

...

8.     

Марин Лъчезаров Радославов

...

9.     

Татяна Иванова Димова

...

10.  

Георги Стефанов Бонев

...

11.  

Костадинка Георгиева Москова

...

12.  

Деян Ангелов Димов

...

13.  

Христо Радев Христов

...

14.  

Светослав Йорданов Йорданов

...

15.  

Росен Иванов Димитров

...

16.  

Антонела Веселинова Маринова

...

17.  

Владислав Росенов Иванов

...

18.  

Антоанета Николаева Антонова

...

19.  

Маринка Петкова Николова

...

20.  

Снежанка Николова Стойкова

...

21.  

Велик Георгиев Дунчев

...

22.  

Любен Георгиев Любенов

...

23.  

Иво Марианов Петров

...

24.  

Тихомир Димчев Тицов

...

25.  

Красимир Борисов Рашков

...

26.  

Милена Йорданова Рашкова

...

27.  

Лазаринка Бориславова Вельова

...

28.  

Николай Енчев Колев

...

29.  

Драгомира Стоянова Димова

...

30.  

Севджан Хасанов Рафиев

...

31.  

Албена Тодорова Тодорова-Йорданова

...

32.  

Дилянка Лазарова Стоянова

...

33.  

Красимир Иванов Костадинов

...

34.  

Красимир Панов Панов

...

35.  

Снежанка Кирилова Кирова

...

36.  

Мюшюде Ибрямова Мустафова

...

37.  

Мустафа Османов Мустафов

...

38.  

Лидия Стефанова Гъркова

...

39.  

Елена Здравкова Велинска

...

40.  

Емилия Стоянова Петрова

...

41.  

Ивелин Кръстев Данов

...

42.  

Виктор Пенков Костадинов

...

43.  

Селиме Февзиева Мустафова

...

44.  

Милен Иванов Маринов

...

45.  

Петко Митев Пенков

...

46.  

Пена Николова Пеева

...

47.  

Генка Рачева Трендафилова

...

48.  

Димчо   Тицов Тицов

...

49.  

Елица Димитрова Иванова

...

50.  

Георги Иванов Стефанов

...

51.  

Станка Петкова Тодорова

...

52.  

Милен Веселинов Мишев

...

53.  

Георги Веселинов Георгиев

...

54.  

Пиринка Методиева Вутева

...

55.  

Иваничка Енчева Гутева

...

56.  

Николай Георгиев Кочанов

...

57.  

Николай   Ташев Янев

...

58.  

Фанка Калушкова Стефанова

...

59.  

Мария   Стефанова Петрова

...

60.  

Венцеслав Николаев Кочанов

...

61.  

Валентина Иванова Москова-Василева

...

62.  

Кремена Миланова Кочанова

...

63.  

Димитър Георгиев Димитров

...

64.  

Ивелина Петкова Димитрова

...

65.  

Кадрие Исуф   Угурлар

...

66.  

Айше Ридванова Федаилова

...

67.  

Сеид Зейтиев Сеидов

...

68.  

Христо Георгиев Москов

...

69.  

Преслав Андонов Русев

...

70.  

Тихомир Пенев Няголов

...

71.  

Маргарита Минева Великова

...

72.  

Станка Ангелова Станева

...

73.  

Мирослава Маринова Ангелова

...

74.  

Денка Василева Тонева

...

75.  

Николай Стефанов Атанасов

...

76.  

Мариета Алекова Тодорова

...

77.  

Цветанка Стоянова Иванова

...

78.  

Митко Стойчев Иванов

...

79.  

Диляна Иванова Начкова

...

80.  

Никола Георгиев Николов

...

81.  

Петко Стоянов Маринов

...

82.  

Димитър Иванов Златков

...

83.  

Мустафа Алиев Демирев

...

84.  

Кристина Евгениева Енчева

...

85.  

Донка Стоянова Стойкова

...

86.  

Гита Атанасова Маринова

...

87.  

Ганчо Христов Минчев

...

88.  

Диана Антонова Делчева

...

89.  

Красимир Йорданов Ганчев

...

90.  

Асен Симеонов Янков

...

91.  

Мира Дочева Вълева

...

92.  

Костадин Дечев Костадинов

...

93.  

Димитър Георгиев Динков

...

94.  

Евангелина Валентин Дончева

...

95.  

Нанко Янчев Тодоров

...

96.  

Надежда Господинова Драгоманова

...

97.  

Йорданка Дичева Христова

...

98.  

Радка Йорданова Денева

...

99.  

Иванчо Георгиев Меразчиев

...

100.                

Тихомир Василев Станков

...

101.                

Велика Василева Папачева

...

102.                

Пеньо Илиев Пенев

...

103.                

Мариана Стоянова Карчева

...

104.                

Цанка Пенчева Маринова

...

105.                

Желязка Господинова Караиванова

...

106.                

Александра Тодорова Иванова

...

107.                

Николина Колева Гайдарова

...

108.                

Димка Йовчева Пътева

...

109.                

Вълчо Андонов Иванов

...

110.                

Деньо Недялков Денев

...

111.                

Радка Иванова Малчева

...

112.                

Мария Колева Иванова

...

113.                

Валентин Спасов Ненов

...

114.                

Милена Христова Михова

...

115.                

Тотка Иванова Кръстева

...

116.                

Нели Тенева Величкова- Христова

...

117.                

Станка Иванова Марчева

...

118.                

Златка Пенева Пейчева

...

119.                

Георги Димов Димов

...

120.                

Валентин Иванов Матев

...

121.                

Георги Петров Димитров

...

122.                

Иван Генчев Буюклиев

...

123.                

Атанас Живков Ангелов

...

124.                

Желязко Динев Желязков

...

125.                

Галин Господинов Динев

...

126.                

Донка Ангелова Дингилова

...

127.                

Илия Митев Михайлов

...

128.                

Михаил Жеков Михайлов

...

129.                

Живко Динков Гочев

...

130.                

Динка Вълчева Димитрова

...

131.                

Божидар Иванов Дяков

...

132.                

Стефан Русев Тенев

...

133.                

Васил Петков Василев

...

134.                

Христиана Стефанова Пюскюлева - Бахчеванова

...

135.                

Веселина Кирилова Стоянова

...

136.                

Димитър Славов Бахчеванов

...

137.                

Теодор Красимиров Тодоров

...

138.                

Теодора Николаева Колева

...

139.                

Марийка Стамова Драганова

...

140.                

Румяна Иванова Драганова

...

141.                

Живка Танева Пеева

...

142.                

Красимир Иванов Атанасов

...

143.                

Деньо Неделчев Сяров

...

144.                

Вълчо Господинов Петров

...

145.                

Йорданка Ангелова Петрова

...

146.                

Станимира Петкова Желязкова

...

147.                

Доника Георгиева Иванова

...

148.                

Асен Божков Копринков

...

149.                

Стоян Любенов Стоянов

...

150.                

Галина Добромирова Костова

...

151.                

Иван Киров Иванов

...

152.                

Милен Петров Петров

...

153.                

Зоя Господинова Петкова

...

154.                

Йорданка Иванова Хазърова

...

155.                

Ваня Иванова Георгиева

...

156.                

Мирослав Йорданов Василев

...

157.                

Таня Желязкова Борисова

...

158.                

Ганчо Петков Спасов

...

159.                

Венета Димитрова Иванова

...

160.                

Венцислав Димитров Данчев

...

161.                

Ваня Недялкова Караджова

...

162.                

Християн Мирославов Андонов

...

163.                

Стоян Асенов Петров

...

164.                

Стефан Митков Митев

...

165.                

Евгения Славова Илиева

...

166.                

Любомир Иванов Кутев

...

167.                

Асен Атанасов Александров

...

168.                

Теменуга Янакиева Димова

...

169.                

Петя Рашкова Демирева

...

170.                

Георги Иванов Кънев

...

171.                

Георги Венциславов Михов

...

172.                

Галя Георгиева Мончева

...

173.                

Лъчезар Стоянов Чорбаджийски

...

174.                

Елина Светлозарова Гитова

...

175.                

Соня Колева Ченешева

...

176.                

Иван Недев Иванов

...

177.                

Мейлис Малинова Пашалиева

...

178.                

Ивелина Николова Грозева

...

179.                

Теодора Ганчева Иванова

...

180.                

Мария Христова Мацалова

...

181.                

Кирилка Светославова Димитрова

...

182.                

Христо Славов Бейчев

...

183.                

Тодор Иванов Куртев

...

184.                

Моника Божидарова Динева

...

185.                

Мирослава Христова Николова

...

186.                

Стойо Христов Стоев

...

187.                

Тихомира Цветанова Иванова

...

188.                

Андриана Алдинова Бамбалова

...

189.                

Анка Славова Василева

...

190.                

Спаска Маринова Дандова

...

191.                

Славка Стефанова Самарска

...

192.                

Слави Стефанов Коев

...

193.                

Антония Ганчева Драганова

...

194.                

Галина Костова Станчева

...

195.                

Пламен Кирилов Ефтимов

...

196.                

Кристиан Пламенов Пеев

...

197.                

Марин Делев Господинов

...

198.                

Кръстина Георгиева Гайдарова

...

199.                

Василка Стоянова Радева

...

200.                

Румяна Георгиева Димова

...

201.                

Йовка Йорданова Стоянова

...

202.                

Мирослав Бориславов Хотов

...

203.                

Добра Иванова Маринова

...

204.                

Тошо Спасов Спасов

...

205.                

Евгения Иванова Генова

...

206.                

Тонка Пенева Станчева

...

207.                

Елена Павлова Тонева

...

208.                

Малина Иванова Иванова

...

209.                

Пенка Енчева Бенева

...

210.                

Делка Танева Станчева

...

211.                

Иван Колев Мудов

...

212.                

Стоянка Стоева Колева

...

213.                

Надка Стайкова Савова

...

214.                

Руска Танева Димова

...

215.                

Дена Петкова Христова

...

216.                

Минка Генчева Атанасова

...

217.                

Василка Стоянова Минева

...

218.                

Мария Филипова Тодорова

...

219.                

Павел Стефанов Кънчев

...

220.                

Станчо Василев Саръиванов

...

221.                

Магдалена Димитрова Борисова

...

222.                

Ганчо Димитров Ганчев

...

223.                

Мария Ангелова Василева

...

224.                

Петър Богданов Бонев

...

225.                

Валентина Василева Енчева

...

226.                

Дечко Стефанов Овчаров

...

227.                

Снежана Димчева Кокошарова

...

228.                

Димитър Георгиев Дончев

...

229.                

Росица Ганчева Ганчева

...

230.                

Стефанка Тенева Ачкова

...

231.                

Станка Стефанова Коева

...

232.                

Тотка Стаменова Христова

...

233.                

Тихомира Йорданова Радева

...

234.                

Мерви Сабри Кър

...

235.                

Илия Борисов Иванов

...

236.                

Иван Иванов Русев

...

237.                

Камен Ивов Мартинов

...

238.                

Кунка Иванова Мартинова

...

239.                

Иво Мартинов Мартинов

...

240.                

Пеньо Ненов Пенев

...

241.                

Нина Христова Маринова

...

242.                

Игнат Иванов Огнянов

...

243.                

Иванка Стойкова Стоянова

...

244.                

Надежда Каменова Георгиева

...

245.                

Гено Николаев Генов

...

246.                

Йордан Тодоров Тенчев

...

247.                

Стайко Иванов Генов

...

248.                

Евелина Петкова Генова

...

249.                

Добринка Янчева Димова

...

250.                

Танко Стоянов Стоянов

...

251.                

Иван Стоянов Стоянов

...

252.                

Ваня Иванова Танева

...

253.                

Видка Йовчева Георгиева

...

254.                

Минчо Генов Колев

...

255.                

Радка Иванова Иванова

...

256.                

Радостина Петрова Тотева

...

257.                

Димо Данчев Димов

...

258.                

Илия Русев Илиев

...

259.                

Господин Георгиев Господинов

...

260.                

Верка Михайлова Митева

...

261.                

Росица Цанева Христова

...

262.                

Милен Андонов Андонов

...

263.                

Николай Николаев Стойнов

...

264.                

Християна Красимирова Тодорова

...

265.                

Радка Христова Иванова

...

266.                

Красимир Тодоров Иванов

...

267.                

Златко Георгиев Йоргов

...

268.                

Ганка Проданова Атанасова

...

269.                

Магдалена Христова Димитрова

...

270.                

Светлана Ганчева Ганчева

...

271.                

Михаил Минков Йорданов

...

272.                

Пенка Желязкова Цветанова

...

273.                

Теньо Ганев Димитров

...

274.                

Дафинка Николова Димова

...

275.                

Мария Русева Димитрова

...

276.                

Теменуга Иванова Кирязова

...

277.                

Елеонора Йорданова Орешкова

...

278.                

Христина Маринова Иванова

...

279.                

Дарина Костадинова Касабова

...

280.                

Галина Неделчева Тодорова

...

281.                

Пенка Василева Генчева

...

282.                

Пенка Цвяткова Иванова

...

283.                

Генка Василева Генчева

...

284.                

Васил Генчев Василев

...

285.                

Станимир Дойчинов Дойчинов

...

286.                

Жана Неделчева Станева

...

287.                

Ирина Димитрова Личева

...

288.                

Минчо Динев Чавдаров

...

289.                

Златина Димова Иванова

...

290.                

Златка Томова Христова

...

291.                

Катя Симеонова Димитрова

...

292.                

Господин Иванов Стоянов

...

293.                

Стефан Атанасов Ангелов

...

294.                

Господин Добрев Димов

...

295.                

Иван Георгиев Иванов

...

296.                

Стойка Костова Тенева

...

297.                

Христо Георгиев Петров

...

298.                

Стилян Стефанов Иванов

...

299.                

Златин Димитров Димитров

...

300.                

Петър Живков Сунгуров

...

301.                

Александър Неделчев Иванов

...

302.                

Валентин Динков Динев

...

303.                

Светлана Данчева Деспова

...

304.                

Иван Великов Клюнков

...

305.                

Георги Александров Джигов

...

306.                

Петър Михайлов Станимиров

...

307.                

Ивелин Георгиев Джендов

...

308.                

Йордан Ангелов Папазов

...

309.                

Лена Атанасова Чобантодорова

...

310.                

Коста Димитров Хубенов

...

311.                

Иван Красимиров Иванов

...

312.                

Дияна Илиева Стефанова

...

313.                

Митко Станчев Петров

...

314.                

Николай Пасков Колев

...

315.                

Мария Делчева Грудева

...

316.                

Панчо Ангелов Грудев

...

317.                

Стоян Павлов Стоянов

...

318.                

Костадин Янков Костов

...

319.                

Лиляна Николова Димитрова

...

320.                

Златка Костова Тодева

...

321.                

Дарина Желязкова Димитрова

...

322.                

Атанаска Вълчева Атанасова

...

323.                

Вълчо Александров Иванов

...

324.                

Иван Сашев Димитров

...

325.                

Сашо Митев Димитров

...

326.                

Петър Танев Петров

...

327.                

Цветелина Лазарова Танева

...

328.                

Павел Димитров Бакалов

...

329.                

Диана Петрова Димитрова

...

330.                

Господинка Стоянова Георгиева

...

331.                

Атанас Тенев Георгиев

...

332.                

Мария Благомирова Благоева

...

333.                

Желязко Стоянов Желязков

...

334.                

Ивелина Иванова Зарева

...

335.                

Мария Маринова Димитрова

...

336.                

Мария Дженкова Стоева

...

337.                

Недка Димитрова Димитрова

...

338.                

Николай Георгиев Динев

...

339.                

Трендафил Николов Манолов

...

340.                

Таня Динева Бакърова

...

341.                

Стоянка Георгиева Господинова

...

342.                

Камен Петров Дюлгеров

...

343.                

Мирослава Стайкова Динева

...

344.                

Станка Златева Нотева

...

345.                

Даниела Иванова Георгиева

...

346.                

Мария Панайотова Драганова

...

347.                

Мартин Иванов Костадинов

...

348.                

Желязка Русева Иванова

...

349.                

Михо Ангелов Михов

...

350.                

Митко Георгиев Манделов

...

351.                

Янка Аврамова Манделова

...

352.                

Георги Парушев Вълчанов

...

353.                

Костадинка Тотева Николова

...

354.                

Тереза Банкова Петрова

...

355.                

Васил Николов Иванов

...

356.                

Николай Динев Николов

...

357.                

Стоян Вълков Вълков

...

358.                

Донка Василева Тодорова

...

359.                

Мата Иванова Динкова

...

360.                

Христо Георгиев Костов

...

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2573-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична

  • № 2572-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик

  • всички решения