Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 793-ПВР/НС
София, 23 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

Постъпило е писмо от Министерството на външните работи с вх. № ПВРНС-04-1-8/2 от 22.10.2021 г. с искане за регистрация като международни наблюдатели на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. на представители на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Бюро за демократични институции и права на човека (ОССЕ/БДИПЧ).

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 2, ал. 6 и 8 от Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като международни наблюдатели от ОССЕ/БДИПЧ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. следните лица:

1.

Ян Петерсен (Mr. Jan Petersen)

Норвегия

2.

Ан-Леонор Беноа (Ms. Anne-Leonor Benoist)

Франция

3.

Енира Борнитская (Ms. Enira Bornitskaya)

Беларус

4.

Тамара Сартания (Ms. Tamara Sartania)

Грузия

5.

Марсел Надж (Mr. Marcell Nagy)

Унгария

6.

Джузепе Родолфо Миладзо (Mr. Giuseppe Rodolfo Milazzo)

Италия

7.

Ян Вилемсон (Mr. Jan Villemson)

Естония

8.

Томаш Давид Янчи (Mr. Tomasz Dawid Janczy)

Полша

9.

Горан Петров (Mr. Goran Petrov)

Хърватия

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1802-НС / 20.03.2023

    относно: назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1801-НС / 20.03.2023

    относно: регистрация на анкетьори от „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН“ АД, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1800-НС / 20.03.2023

    относно: постъпили жалби от Кирил Николаев Тодорин, Васка Йорданова Рачева, Радослав Иванов Лютаков, Христина Георгиева Венчева срещу решение № 83-НС от 13.03.2023 г. на РИК 13 – Пазарджик, за установяване на нарушение на забраната по чл. 183, ал. 4 ИК

  • всички решения