Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 793-ПВР/НС
София, 23 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

Постъпило е писмо от Министерството на външните работи с вх. № ПВРНС-04-1-8/2 от 22.10.2021 г. с искане за регистрация като международни наблюдатели на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. на представители на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Бюро за демократични институции и права на човека (ОССЕ/БДИПЧ).

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 2, ал. 6 и 8 от Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като международни наблюдатели от ОССЕ/БДИПЧ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. следните лица:

1.

Ян Петерсен (Mr. Jan Petersen)

Норвегия

2.

Ан-Леонор Беноа (Ms. Anne-Leonor Benoist)

Франция

3.

Енира Борнитская (Ms. Enira Bornitskaya)

Беларус

4.

Тамара Сартания (Ms. Tamara Sartania)

Грузия

5.

Марсел Надж (Mr. Marcell Nagy)

Унгария

6.

Джузепе Родолфо Миладзо (Mr. Giuseppe Rodolfo Milazzo)

Италия

7.

Ян Вилемсон (Mr. Jan Villemson)

Естония

8.

Томаш Давид Янчи (Mr. Tomasz Dawid Janczy)

Полша

9.

Горан Петров (Mr. Goran Petrov)

Хърватия

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения