Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 899-ПВР/НС
София, 10 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 5-8 от 09.11.2021 г. от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“, регистрирано с Решение на ЦИК № 761-ПВР/НС от 19.10.2021 г. като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., подписано от представляващия Константина Стефанова Кипрова, чрез Александър Георгиев Данаилов.

Към заявленията са приложени:

- пълномощно от Константина Стефанова Кипрова в полза на Александър Георгиев Данаилов;

- пълномощно от Константина Стефанова Кипрова в полза на 142 (сто четиридесет и две) лица – упълномощени представители на сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“

- списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели за страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 45-ПВР/НС от изборните книжа) – 142 (сто четиридесет и два) бр.

На 10.11.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 110 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 32 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 4, т. 3 и т. 4, ал. 8 във връзка с чл. 111, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23.09.2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 110 (сто и десет) упълномощени представители на сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.     

Емине Байдънова Исмаилова

...

2.     

Едибе Сюлейманова Мъстънова

...

3.     

Севгюзял Айдънова Ибрахимова

...

4.     

Емине Хасанова Маремова

...

5.     

Емил Данаилов Митев

...

6.     

Мая Маринова Йорданова

...

7.     

Мария Иванова Сандева

...

8.     

Мехмед Османов Мехмедов

...

9.     

Денис Енгинов Алиев

...

10.  

Денис Емилов Руменов

...

11.  

Нурденис Ибрамов Мехмедов

...

12.  

Недко Илиев Димитров

...

13.  

Анифе Мехмедова Налбантова

...

14.  

Исмаил Мустафов Калайджиев

...

15.  

Илдениз Гюкменов Мустафов

...

16.  

Алекс Ивов Балкански

...

17.  

Исмаил Юсменов Расимов

...

18.  

Шабан Идризов Мъстънов

...

19.  

Шенгюзел Алиева Неджибова

...

20.  

Шезаи Асанов Шабанов

...

21.  

Ашим Кудретов Ашимов

...

22.  

Али Наимов Мехмедов

...

23.  

Ахмед Юсеинов Ортакев

...

24.  

Ахмед Юмеров Ахмедов

...

25.  

Ахмед Мехмед Гази

...

26.  

Фатме Бехайдинова Исмаилова

...

27.  

Фани Емилова Селяйдинова

...

28.  

Вергиния Иванова Конова

...

29.  

Калоян Миленов Границалиев

...

30.  

Октай Мюмюнов Мехмедов

...

31.  

Сезай Реджебов Ахмедов

...

32.  

Сибел Исметова Салиева

...

33.  

Айгюл Ахмедова Реджебова

...

34.  

Петя Русинова Стефанова

...

35.  

Славчо Антов Сребров

...

36.  

Теодоси Огнянов Георгиев

...

37.  

Сами Исмаилов Мустафов

...

38.  

Юлиян Иванов Ангелов

...

39.  

Ирфан Ахмедов Асанов

...

40.  

Гюлчерай Гюрджанова Бейтулова

...

41.  

Кремена Миленова Границалиева

...

42.  

Ален Ивов Балкански

...

43.  

Тошо Минчев Иванов

...

44.  

Станимир Антонов Конов

...

45.  

Ремзие Асанова Рушидова

...

46.  

Юсмен Мехмедов Яшаров

...

47.  

Полина Николова Николова

...

48.  

Емил Руменов Симеонов

...

49.  

Сейхан Хамидов Ахмедов

...

50.  

Юлиян Маринов Стефанов

...

51.  

Елена Савова Михайлова

...

52.  

Росен Георгиев Върбанов

...

53.  

Силвия Божинова Стефанова

...

54.  

Бюлент Ферхадов Мехмедов

...

55.  

Шенгюл Алиева Азисова

...

56.  

Нериман Исинова Исинова

...

57.  

Анита Любенова Дончева

...

58.  

Десислава Руменова Бисерова

...

59.  

Бирол Раифов Шабанов

...

60.  

Шенгюл Насуфова Демир

...

61.  

Самуил Александров Любенов

...

62.  

Невзад Хасанов Якубов

...

63.  

Радослав Айханов Алиманов

...

64.  

Мелихадин Наилов Мейминов

...

65.  

Миглена Антова Йорданова

...

66.  

Юзай Ерханов Юзеиров

...

67.  

Таня Йозова Митева

...

68.  

Надя Миленова Расимова

...

69.  

Айтен Реджебова Алиева

...

70.  

Ахмед Реджебов Бекиров

...

71.  

Зюмбюл Мустафова Велиева

...

72.  

Хюрай Ашкънов Чолакоолу

...

73.  

Руждие Кемалова Тоска

...

74.  

Галиме Салиева Асанова

...

75.  

Левент Ибрямов Мехмедов

...

76.  

Гинка Русанова Георгиева

...

77.  

Тодор Николов Георгиев

...

78.  

Медине Сезгинова Агушева

...

79.  

Милко Йозов Павлов

...

80.  

Стилиян Георгиев Горанов

...

81.  

Нурие Мехмедова Мехмедова

...

82.  

Айгюл Якубова Ибрамова

...

83.  

Ашим Мустафов Мустафов

...

84.  

Даниел Станимиров Русинов

...

85.  

Веселин Тодоров Гуневски

...

86.  

Донка Николова Маринова

...

87.  

Димитър Иванов Иванов

...

88.  

Младен Филипов Младенов

...

89.  

Лъчезар Любомиров Иванов

...

90.  

Севгюнур Юсеинова Петрова

...

91.  

Фатма Мехмедова Османова

...

92.  

Цветелин Веселинов Цветанов

...

93.  

Дениз Ердуханов Мъстънов

...

94.  

Назъм Зюрабов Алиев

...

95.  

Азис Аспарухов Николов

...

96.  

Сание Исмаилова Стефанова

...

97.  

Георги Янакиев Николов

...

98.  

Тодор Начков Папазов

...

99.  

Зюмбюл Ибрамова Мехмедова

...

100.                

Фана Сидерова Ламбева

...

101.                

Назифе Ахмедова Салиева

...

102.                

Виолета Спасова Кънчева

...

103.                

Джанер Нурденизов Алиев

...

104.                

Ивелина Георгиева Върбанова

...

105.                

Огнян Маринов Колев

...

106.                

Гюлхаят Мустафова Ахмедова

...

107.                

Бюлянт Бехайдинов Исмаилов

...

108.                

Свилен Росенов Йорданов

...

109.                

Силвия Юриева Иванова

...

110.                

Мерлин Мустафова Алиева

...

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения