Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 784-ПВР/НС
София, 22 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 2-1 от 21.10.2021 г. от сдружение „Институт за социална интеграция“, подписано от представляващия Катя Колева Келевска, чрез Стоянка Иванова Балова-Цветкова, регистрирана с Решение на ЦИК № 762-ПВР/НС от 01.10.2021 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Към заявлението (Приложение № 44-ПВР/НС от изборните книжа) са приложени:

- пълномощно от Катя Колева Келевска – председател на УС, в полза на Стоянка Иванова Балова-Цветкова; 

- пълномощно от Катя Колева Келевска – председател на УС, в полза на 14 (четиринадесет) лица – упълномощени представители на сдружение „Институт за социална интеграция“;

- списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 45-ПВР/НС от изборните книжа) – 14 (четиринадесет) бр.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 14 лица.

На 21.10.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 13 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23.09.2021 г. на ЦИК, а за 1 лице са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 4, т. 3 и т. 4 във връзка с чл. 111, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23.09.2021 г Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 13 (тринадесет) упълномощени представители на сдружение „Институт за социална интеграция“ за страната, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Ивайло Цветанов Лилов

...

2.

Чавдар Малчев Георгиев

...

3.

Петър Искъров Теодоров

...

4.

Клара Асенова Стоименова

...

5.

Цветан Пламенов Йорданов

...

6.

Даниел Светозаров Попов

...

7.

Даниела Венкова Великова

...

8.

Анета Маринова Григорова

...

9.

Димитър Петков Кошничаров

...

10.

Веселин Димитров Голевски

...

11.

Радка Иванова Каменска

...

12.

Тихомир Георгиев Костов

...

13.

Кирил Николаев Добрев

...

 Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 1868-НС / 31.03.2023

  относно: публикуване на списък с упълномощени представители на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

 • № 1867-НС / 31.03.2023

  относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г., изменено и допълнено с Решение № 1829-НС от 27 март 2023 г. и Решение № 1843-НС от 29 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1866-НС / 31.03.2023

  относно: определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., включително проверка на решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 ИК

 • всички решения