Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 907-ПВР/НС
София, 11 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 5-9 от 10.11.2021 г. от сдружение ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“, регистрирано с Решение на ЦИК № 761-ПВР/НС от 19.10.2021 г. като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., подписано от представляващия Константина Стефанова Кипрова, чрез Александър Георгиев Данаилов.

Към заявленията са приложени:

- пълномощно от Константина Стефанова Кипрова в полза на Александър Георгиев Данаилов;

- пълномощно от Константина Стефанова Кипрова в полза на 41 (четиридесет и едно) лица – упълномощени представители на сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“

- списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели за страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 45-ПВР/НС от изборните книжа) – 41 (четиридесет и един) бр.

На 10.11.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 35 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 6 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 4, т. 3 и т. 4, ал. 8 във връзка с чл. 111, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23.09.2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 35 (тридесет и пет) упълномощени представители на сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.     

Атанас Георгиев Атанасов

...

2.     

Величка Христова Петкова

...

3.     

Веска Асенова Ангелова

...

4.     

Георги Крумов Маринов

...

5.     

Грациела Димова Атанасова

...

6.     

Дамянка Димитрова Костадинова

...

7.     

Димитричка Христова Банкова

...

8.     

Диян Атанасов Димитров

...

9.     

Евелина Иванова Георгиева

...

10.  

Живка Йорданова Георгиева

...

11.  

Златка Гинчева Атанасова

...

12.  

Йорданка Христова Димитрова

...

13.  

Красимира Младенова Паликарева

...

14.  

Марин Ангелов Маринов

...

15.  

Марин Иванов Маринов

...

16.  

Михал Петров Михалев

...

17.  

Невелина Станева Колева

...

18.  

Недялка Иванова Ангелова

...

19.  

Неждет Хасанов Алиев

...

20.  

Нели Маринова Георгиева

...

21.  

Николина Христова Петрова

...

22.  

Памела Димова Атанасова

...

23.  

Пеньо Иванов Пенев

...

24.  

Петър Вичков Петров

...

25.  

Петя Ангелова Янева

...

26.  

Руси Колев Русев

...

27.  

Саид Бейсимов Аптулов

...

28.  

Севги Исуфова Сюлейманова

...

29.  

Стоянка Иванова Русева

...

30.  

Тошко Асенов Стоянов

...

31.  

Фазиле Мустафова Реджебова

...

32.  

Христо Борисов Евстратиев

...

33.  

Цветан Иванов Фердинандов

...

34.  

Цонка Димитрова Врачовска

...

35.  

Янчо Драганов Стоянов

...

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения