Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 255-ЕП
София, 3 май 2019 г.

ОТНОСНО: нарушение на правилата за водене на предизборна кампания от ПП „ВМРО – БНД“ и Ангел Чавдаров Джамбазки

С вх. № ЕП-20-209/02.05.2019 г. в Централната избирателна комисия е получен сигнал от Съвета за електронни медии, с който е поискана преценка на Централната избирателна комисия относно наличие на нарушение на чл. 183, ал. 4 ИК. Към сигнала е приложен запис на електронен носител, обозначен като предизборен репортаж, на ПП „ВМРО – БНД“, предоставен за разпространение в програма на „ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА“ от доставчика на медийни услуги „Телевизия Европа“ АД на 30.04.2019 г.

След като се запозна с видеоклипа и получи отговор на запитване, отправено към Министерството на вътрешните работи, Централната избирателна комисия приема за установено следното:

С Решение № 194-ЕП от 23 април 2019 г. Централната избирателна комисия е регистрирала и обявила кандидатската листа на партия „ВМРО – БНД“, като под № 1 фигурира Ангел Чавдаров Джамбазки.

В телевизионния репортаж е отразена среща на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България от ПП „ВМРО – БНД“, която се е състояла в централата на ПП „ВМРО – БНД“, ул. „Пиротска“ № 5. Според получената информация от Министерството на вътрешните работи инициатива за организирането на срещата е на синдикалната организация на Българските полицейски синдикати. Тя е част от съвместна инициатива с европейски синдикални организации. В срещата е взел участие в качеството му на председател на Съвета за социално партньорство, създаден по регламент на Закона за МВР, заместник-министър на МВР.

В репортажа са коментирани събитията в Куклен, по  повод на  които Ангел Джамбазки сравнява реакцията на българската с брюкселската полиция при овладяване на улични безредици с използването на огнестрелно оръжие. В два от кадрите на репортажа е показано националното знаме, редом със знамето на Европейския съюз и партийното знаме на „ВМРО – БНД“.

Централната избирателна комисия счита, че репортажът от срещата на 30.04.2019 г. безспорно има характер на предизборен агитационен материал, тъй като е представен в рубрика „Евроизбори“ на Телевизия Европа и носи задължителния атрибут на предизборно послание, съдържащо предупреждението, че „Купуването и продаването на гласове е престъпление“. Член 183, ал. 4 ИК изрично забранява използването на герба и знамето на Република България в агитационни материали, което е факт в два от кадрите на репортажа. Едновременно с това призивът за използване на оръжие при овладяване на безредици може да бъде възприет като накърняващ добрите нрави.

След като обсъди представените факти и обстоятелства и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 183, т. 4 във връзка с чл. 200, ал. 1, ал. 2, т. 1 и ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната за използване на националното знаме в агитационни материали, предвидена в чл. 183, ал. 4, изр. второ ИК, каквато репортажът за срещата на кандидатите за членове на Европейския парламент от партия „ВМРО – БНД“ съдържа.

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната на чл. 183, ал. 4, изр. първо ИК от кандидата за член на Европейския парламент от Република България Ангел Чавдаров Джамбазки да се накърняват добрите нрави, каквото представлява положителната оценка за използването на огнестрелно оръжие от полицията и въоръжените сили при овладяването на публични безредици.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на партия „ВМРО – БНД“, с адрес: гр. София, ул. „Пиротска“ № 5.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Ангел Чавдаров Джамбазки,
ЕГН ………….., с адрес: ………………………………………………, кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г. от партия „ВМРО – БНД“.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1938-МИ / 19.01.2021

    относно: допускане на партия „Движение България на гражданите“ за участие в частичните избори, насрочени на 28 февруари 2021 г.

  • № 1937-МИ / 19.01.2021

    относно: допускане на партия „ВОЛЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 28 февруари 2021 г.

  • № 1936-МР / 19.01.2021

    относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на общ местен референдум в следните населени места от община Несебър: гр. Обзор, с. Баня, с. Приселци, с. Раковсково, с. Емона, с. Паницово и с. Козница на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения