Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 264-ЕП
София, 07.05.2019

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 257-ЕП от 5 май 2019 г. на ЦИК

След извършена проверка Централната избирателна комисия констатира, че в Решение № 257-ЕП от 5 май 2019 г. на ЦИК е допусната техническа грешка, като в частта „Относно“ вместо 30 април е изписано „30 май“.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 257-ЕП от 5 май 2019 г. на ЦИК, като в частта „Относно“ датата на решението вместо „30 май 2019 г.“ да се чете „30 април 2019 г.“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

257-ЕП/

Календар

Решения

  • № 1781-МИ / 28.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1780-МИ / 28.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „ДИР.БГ“ АД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1779-ЗДОИ / 28.02.2020

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения