Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 258-ЕП
София, 05.05.2019

ОТНОСНО: нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс, извършено от КП „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал от началника на кабинета на министъра на отбраната на Република България – Илия Налбантов, с вх. № ЕП-04-18 от 04.05.2019 г. за извършено нарушение от КП „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“. От сигнала става ясно, че по повод постъпил в Министерството на отбраната сигнал с рег. № 13-00-1533 от 04.05.2019 г. е била извършена незабавна проверка, при което е установено следното:

В агитационни материали, социалната мрежа Фейсбук (https://www.facebook.com/volia.BG), както и на интернет страницата на коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ (https://voliabg.com) неправомерно и в нарушение на Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България, на разпоредби на Наредба № 20 от 14.06.2010 г. за регистрация на военните въздухоплавателни средства в Република България и на Изборния кодекс е използван символ, представляващ кръг, състоящ се от три концентрични кръга, и външен кант със следните цветове: вътрешен – бял цвят; среден – зелен цвят; външен – червен цвят, и с външен кант – бял цвят.

Подателят на сигнала твърди, че по смисъла на чл. 1 и чл. 6 от Наредба № 20 от 14.06.2010 г. за регистрация на военните въздухоплавателни средства в Република България така описаният символ представлява националния знак на военните въздухоплавателни средства на Република България, вписани в регистъра на военните въздухоплавателни средства, както и че този знак се поставя върху тялото, опашката и крилата на летателните машини на Военновъздушните сили на страната с цел разпознаването им от въздуха и на земята.

Твърди се също така, че „използването на националния знак на военните въздухоплавателни средства в предизборна кампания представлява нарушение на забраната на чл. 183, ал. 4 ИК да се използват агитационни материали, които застрашават държавната собственост“, както и че „използването на знаци, символи, надписи и емблеми на военните въздухоплавателни средства на Република България представлява и нарушение на чл. 182, ал. 1 и 2 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България, тъй като въвежда в заблуждение гласоподавателите и създава измамна и фалшива информация за участие на военнослужещи в изборния процес“.

Към сигнала е приложено копие на сигнал рег. № 13-00-1533 от 04.05.2019 г.

С Решение № 89-ЕП от 7 април 2019 г. Централната избирателна комисия е регистрирала КП „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

При извършените от Централната избирателна комисия справки съответно на посочената в сигнала интернет страница на КП „ВОЛЯ – Българските родолюбци“ (https://voliabg.com) и в социалната мрежа Фейсбук (https://www.facebook.com/volia.BG) безспорно се установява използването на националния знак на военните въздухоплавателни средства на Република България.

По аргумент от разпоредбите на чл. 323 и чл. 324 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България военните въздухоплавателни средства, вписани по реда на чл. 5, ал. 1 от Наредба № 20 от 14.06.2010 г. в регистъра на военните въздухоплавателни средства на Република България, са държавна собственост, а съгласно чл. 2, ал. 1 от Наредба № 20 от 14.06.2010 г. за регистрация на военните въздухоплавателни средства в Република България на военното въздухоплавателно средства се поставя национален знак, който заедно с регистрационния знак осигурява неговата уникална идентичност.

С оглед гореизложеното Централната избирателна комисия счита, че е осъществен фактическият състав на нарушение по чл. 183, ал. 4 ИК, тъй като в агитационен материал, публикуван на интернет страницата на КП „ВОЛЯ – Българските родолюбци“ (https://voliabg.com), е използван националният знак на военните въздухоплавателни средства на Република България, като по този начин е застрашена държавната собственост. Това е така, тъй като в посочения по-горе агитационен материал се съдържа предупреждението, че „Купуването и продаването на гласове е престъпление“, има данни за номера на коалицията в бюлетината за предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., налице е и призив за подкрепа на коалицията – Гласувай с № 23, както и са посочени имената на всички кандидати от кандидатската листа на КП „ВОЛЯ – Българските родолюбци“. В същото време е осъществен и фактическият състав на нарушение по чл. 183, ал. 4 ИК, доколкото чрез използването на националният знак на военните въздухоплавателни средства на Република България в агитационен материал, публикуван на интернет страницата на КП „ВОЛЯ – Българските родолюбци“ (https://voliabg.com), се накърняват добрите нрави, тъй като гласоподавателите се въвеждат в заблуждение относно евентуалното участие на военнослужещи в изборния процес, което е забранено с императивните разпоредби на чл. 182, ал. 1 и 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

След като приема, че са налице нарушения по чл. 183, ал. 4 ИК, Централната избирателна комисия намира за основателно и искането на началника на кабинета на министъра на отбраната на Република България за премахване на националния знак на военните въздухоплавателни средства от посочените по-горе агитационните материали, доколкото същите се разпространяват в нарушение на кодекса на територията на повече от един изборен район.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 183, т. 4 във връзка с чл. 186, ал. 2 във връзка с чл. 496 и чл.498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната за използване на агитационни материали, които застрашават държавната собственост чрез използването на националния знак на военните въздухоплавателни средства, предвидена в чл. 183, ал. 4 ИК, от КП „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“.

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната за използване на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, предвидена в чл. 183, ал. 4 ИК, от КП „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“.

ПОСТАНОВЯВА премахване на националния знак на военните въздухоплавателни средства от всички агитационни материали на КП „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ на основание чл. 186, ал. 2 ИК.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установените нарушения на коалиция „ВОЛЯ – Българските родолюбци“.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1777-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1776-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1775-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • всички решения