Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 252-ЕП
София, 3 май 2019 г.

ОТНОСНО: изменение на хронограмата за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., приета с Решение № 6-ЕП от 25 март 2019 г. на ЦИК

След извършена проверка Централната избирателна комисия констатира, че в хронограмата за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., приета с Решение № 6-ЕП от 25 март 2019 г. на ЦИК, не е съобразен срока по чл. 90, ал. 2 ИК със срока по чл. 37, ал. 1 ИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ хронограмата за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., приета с Решение № 6-ЕП от 25 март 2019 г. на ЦИК, както следва:

- заличава се пореден № 104 и се създава нов № 111а „При кмета на общината се провеждат консултации за състава на подвижните СИК“, графа „Време (дни/часове) спрямо изборния ден“ – не по-късно от 13 дни преди изборния ден, графа „Срок до дата (вкл.)“ – 12 май 2019 г.;

- заличава се пореден № 107 и се създава нов № 114а „Кметът на общината прави предложение до РИК за съставите на подвижните СИК“, графа „Време (дни/часове) спрямо изборния ден“ – не по-късно от 11 дни преди изборния ден, графа „Срок до дата (вкл.)“ – 14 май 2019 г.

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

6-ЕП/

Календар

Решения

  • № 1961-НС / 27.01.2021

    относно: регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 1960-НС / 27.01.2021

    относно: определяне формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 1959-НС/МИ / 27.01.2021

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Иваново, област Русе, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г. и от изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври и на 3 ноември 2019 г.

  • всички решения