Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 253-ЕП
София, 3 май 2019 г.

ОТНОСНО: сигнал за нарушение от доставчика на медийна услуга www.rusemedia.com на изискването на чл. 180 ИК за обявяване на интернет страницата си на информация за договорите, сключени с партиите, коалициите и инициативните

Постъпил е сигнал в ЦИК с вх. № ЕП-22-111 от 01.05.2019 г. от В. И. К. Излагат се твърдения, че в уебсайта www.rusemedia.com на 1 май 2019 г. са публикувани два рекламни банера – един на БСП и един на ГЕРБ, представляващи политическа реклама за предстоящите Европейски избори на 26 май 2019 г. Твърди се, че на уебсайта към датата на публикуване на материалите не са обявени цените, реда и условията за провеждане на предизборната кампания, каквото е изискването на чл. 187 от Изборния кодекс.

Твърди се, че в списъка с медиите, които са регистрирали тарифите си в Централната избирателна комисия, отсъства www.rusemedia.com, което би следвало да значи, че онлайн новинарската услуга не ги е изпратила в законоустановения срок, каквито са текстовете на чл. 187 ИК.

Твърди се също така, че на интернет страницата на www.rusemedia.com отсъства и информация за сключените договори с партиите, коалициите и инициативните комитети, което е вменено задължение за доставчиците на медийни услуги по смисъла на т. 10 от Решение № 82-ЕП от 7 април 2019 г. на ЦИК относно условията и реда за провеждане на предизборна агитация в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Централната избирателна комисия, след като извърши служебна проверка на интернет страницата на www.rusemedia.com, установи, че липсва информация за договорите, сключени с партии и коалиции, чиито предизборни материали са публикувани на интернет страницата. Установи се, че на интернет страницата на доставчика на медийна услуга са обявени условията и цените за медийни услуги, извършвани от www.rusemedia.com.

Съгласно разпоредбата на чл. 180 ИК доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявят на интернет страницата си информация за договорите, в т.ч. безвъзмездните договори, сключени с партиите и коалициите във връзка с предизборната кампания.

Централната избирателна комисия приема, че е налице нарушение на изискването на чл. 180 ИК от страна на доставчика на медийни услуги www.rusemedia.com.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 180, чл. 484 и чл. 496, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на изискванията на чл. 180 ИК от страна на доставчика на медийни услуги www.rusemedia.com, изразяващо се в непубликуване на интернет страницата на информация за сключените договори с партии и коалиции във връзка с публикувани предизборни материали.

На основание чл. 43, ал. 3 във връзка с чл. 42, т. 6 от Закона за административните нарушения и наказания да се изискат от МВР – СДВР данни за собственика на www.rusemedia.com.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на собственика на сайта www.rusemedia.com след установяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1961-НС / 27.01.2021

    относно: регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 1960-НС / 27.01.2021

    относно: определяне формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 1959-НС/МИ / 27.01.2021

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Иваново, област Русе, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г. и от изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври и на 3 ноември 2019 г.

  • всички решения