Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3041-МИ
София, 4 април 2024 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Брежани, община Симитли, област Благоевград

В Централната избирателна комисия с вх. № ЦИК-МИ-10 от 02.04.2024 г. е постъпила преписка от ОИК – Симитли, във връзка с чл. 463 от Изборния кодекс.

Приложени са: решение № 145-МИ от 01.04.2024 г. на ОИК – Симитли, с което на основание чл. 42, ал. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 1 ЗМСМА общинската избирателна комисия е обявила прекратяване на пълномощията на Ивайло Василев Костов като кмет на кметство Брежани, община Симитли, област Благоевград; заявление от Ивайло Василев Костов относно предсрочно прекратяване на пълномощията му, копие на протокол № 29-МИ от 01.04.2024 г. от заседание на ОИК – Симитли.

От извършената служебна проверка от електронната страница на ГД „ГРАО“ при МРРБ е видно, че е налице условието за произвеждане на избор за кмет на кметство Брежани, община Симитли, област Благоевград, съгласно чл. 463, ал. 1 от Изборния кодекс.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Симитли, област Благоевград, е представила необходимите документи съгласно чл. 463, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс, установяващи предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на кметство и необходимостта от произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Брежани, община Симитли, област Благоевград.

Предвид изложеното и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Брежани, община Симитли, област Благоевград.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦТ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3367-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3366-ЕП/НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3365-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини

  • всички решения