Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3173-НС
София, 26 април 2024 г.

ОТНОСНО: обявяване на Богдан Стефанов Донев за народен представител в Деветнадесети изборен район – Русенски, в 49-то Народно събрание

С писмо вх. № НС-03-59 от 26 април 2024 г. в Централната избирателна комисия е получено Решение на Народното събрание от 26 април 2024 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на Драгомир Дамянов Драганов като народен представител от Деветнадесети изборен район – Русенски, издигнат от коалиция ГЕРБ-СДС в 49-то Народно събрание.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, ал. 1, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА за народен представител Богдан Стефанов Донев с ЕГН  в 49-то Народно събрание от листата на коалиция ГЕРБ-СДС в Деветнадесети изборен район – Русенски.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения