РЕГИСТЪР

на регистрирани наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

№ по редНаименование на съответния орган, организация, чуждестранни партии и движения, чиито представители или посочени от нея лица са регистрирани като наблюдатели
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Бюро за демократични институции и права на човека (ОССЕ/БДИПЧ)
Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС)
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ)
Милли Меджлиса (Народното събрание) на Република Азербайджан
№ по редНаименование на българска неправителствена организация, чиито упълномощени членове или изрично упълномощени представители са регистрирани като наблюдатели
1сдружение „Ад унитатем“
2сдружение „Българско сдружение за честни избори и граждански права – Пловдив“
3сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“
4сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“
5сдружение „Институт за социална интеграция“
6сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“
7сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“
8сдружение ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ
9сдружение „ДЕМОКРАЦИЯ И ЗАКОННОСТ“
10Сдружение "АЗ ОБИЧАМ ПЛОВДИВ"
11сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ – БЗСЗБ“
12сдружение „Институт за развитие на публичната среда“
13Асоциация „Прозрачност без граници“
14сдружение ФОНДАЦИЯ „ОБЛАСТЕН РОМСКИ СЪЮЗ“
15сдружение СНЦ „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“
16сдружение „Европейска асоциация за защита на човешките права – България“
17сдружение „НОВА АЛТЕРНАТИВА“

Календар

Решения