РЕГИСТЪР

на регистрирани наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

№ по редНаименование на съответния орган, организация, чуждестранни партии и движения, чиито представители или посочени от нея лица са регистрирани като наблюдатели
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Бюро за демократични институции и права на човека (ОССЕ/БДИПЧ)
Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС)
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ)
Милли Меджлиса (Народното събрание) на Република Азербайджан
№ по редНаименование на българска неправителствена организация, чиито упълномощени членове или изрично упълномощени представители са регистрирани като наблюдатели
1сдружение „Ад унитатем“
2сдружение „Българско сдружение за честни избори и граждански права – Пловдив“
3сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“
4сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“
5сдружение „Институт за социална интеграция“
6сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“
7сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“
8сдружение ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ
9сдружение „ДЕМОКРАЦИЯ И ЗАКОННОСТ“
10Сдружение "АЗ ОБИЧАМ ПЛОВДИВ"
11сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ – БЗСЗБ“
12сдружение „Институт за развитие на публичната среда“
13Асоциация „Прозрачност без граници“
14сдружение ФОНДАЦИЯ „ОБЛАСТЕН РОМСКИ СЪЮЗ“
15сдружение СНЦ „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“
16сдружение „Европейска асоциация за защита на човешките права – България“
17сдружение „НОВА АЛТЕРНАТИВА“

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения