Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1472-НС
София, 26 септември 2022 г.

ОТНОСНО: искане да бъдат регистрирани като международни наблюдатели представители на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е писмо от Министерството на външните работи с вх. № НС-04-01-1/14 от 23.09.2022 г. с искане да бъдат регистрирани като международни наблюдатели представители на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 2, ал. 6 и 8 от Изборния кодекс и Решение № 1235-НС от 11 август 2022 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като международни наблюдатели от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. следните лица:

1.

Мариана Хил (Ms. Marianna Hill)

България

2.

Бистра Косовянова (Ms. Bistra Kosovyanova)

България

3.

Михаела Лазова (Ms. Mihaela Lazova)

България

4.

Димитър Московски (Mr. Dimitar Moskovski)

България

5.

Таня Петкова (Ms. Tanya Petkova)

България

6.

Тодор Кърпаров (Mr. Todor Karparov)

България

7.

Владимир Бетов (Mr. Vladimir Betov)

България

8.

Рой Хил (Mr. Roy Hill)

България

9.

Даниела Гроздева (Ms. Daniela Grozdeva)

България

10.

Радмила Пеловска (Ms. Radmila Pelovska)

България

11.

Сабрина Хил (Ms. Sabrina Hill)

България

12.

Никола Маринкьов (Mr. Nikola Marinkyov)

България

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2596-МИ / 04.10.2023

    относно: регистрация на сдружение „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2595-МИ / 04.10.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Черноочене, област Кърджали

  • № 2594-МИ / 04.10.2023

    относно: условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • всички решения