Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1445-НС
София, 20 септември 2022 г.

ОТНОСНО: искане за заличаване и регистриране на международни наблюдатели представители на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е писмо от Министерството на външните работи с вх. № НС-04-01-1/12 от 19.09.2022 г. с искане да бъде заличен като международен наблюдател Оливер Каск (Mr. Oliver KASK) от Естония, регистриран с Решение № 1432-НС от 16.09.2022 г. на ЦИК, и да бъдат регистрирани като международни наблюдатели Сърджан Дарманович (Srdan Darmanovic) от Черна гора и Мария Валентина Мартинез Феро (Maria Valentina Martinez Ferro) от Испания, представители на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 2, ал. 6 и 8 от Изборния кодекс и Решение № 1235-НС от 11 август 2022 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА Оливер Каск (Mr. Oliver KASK) от Естония като международен наблюдател в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

РЕГИСТРИРА като международни наблюдатели от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. следните лица:

1

Сърджан Дарманович (Srdan Darmanovic)

Черна гора

2

Мария Валентина Мартинез Феро (Maria Valentina Martinez Ferro)

Испания

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения