Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1355-НС
София, 31 август 2022 г.

ОТНОСНО: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

Постъпило е писмо от Министерството на външните работи с вх. № НС-04-01-1/5 от 31.08.2022 г. с искане за регистрация като международни наблюдатели на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. на представители на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Бюро за демократични институции и права на човека (ОССЕ/БДИПЧ).

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 2, ал. 6 и 8 от Изборния кодекс и Решение № 1235-НС от 11 август 2022 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като международни наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. следните лица:

1.

Нина Марята Суомалайнен (Nina Marjatta Suomalainen)

Финландия

2.

Васил Вашчанка (Vasil Vashchanka)

Беларус

3.

Йелена Стафанович (Jelena Stafanovic)

Сърбия

4.

Марсела Машкова (Marcela Maskova)

Чехия

5.

Ирини Скузу (Eirini Skouzu)

Гърция

6.

Инта Ласе (Inta Lase)

Латвия

7.

Нина Весел (Nina Wessel)

Норвегия

8.

Ксения Дашутсина (Kseniya Dashutsina)

Беларус

9.

Кайл Лин Бауърс (Kyle Lynn Bowers)

САЩ

10.

Томаш Давид Янши (Tomasz Dawid Janczy)

Полша

11.

Джон Уейн Пилгрим (John Wayne Pilgrim)

Канада

12.

Фарук Юракулов (Farrukh Juraqulov)

Таджикистан

13.

Магдалена Вералска (Magdalena Weralska)

Полша

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2596-МИ / 04.10.2023

    относно: регистрация на сдружение „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2595-МИ / 04.10.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Черноочене, област Кърджали

  • № 2594-МИ / 04.10.2023

    относно: условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • всички решения