Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1420-НС
София, 14 септември 2022 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление с вх. № 6/6-3 от 14.09.2022 г. от сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“, представлявано от Йордан Димитров Янакиев, чрез Габриела Георгиева Милчева, регистрирана с Решение № 1365-НС от 2 септември 2022 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Йордан Димитров Янакиев – представляващ сдружението, в полза на Габриела Георгиева Милчева;

- пълномощно от Йордан Димитров Янакиев в полза на 14 (четиринадесет) лица – представители на сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., представени на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 14 (четиринадесет) бр.

В заявленията и в списъците на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели в страната 14 (четиринадесет ) лица.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1235-НС от 11 август 2022 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 14 (четиринадесет) упълномощени представители на сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Лиляна Костадинова Кочева

 

2.

Александър Демчев Мечев

 

3.

Любомир Костадинов Георгиев

 

4.

Цветомир Андреев Маринов

 

5.

Ралица Калоянова Николова

 

6.

Ивелина Колева Колева-Гачева

 

7. 

Снежанка Колева Бургуджиева

 

8.

Дарина Емилова Георгиева

 

9.

Емил Стайков Димитров

 

10.

Мариана Йонкова Костадинова

 

11.

Огнян Йорданов Костадинов

 

12.

Цветомир Ангелов Цветанов

 

13.

Александър Йорданов Димитров

 

14.

Теодор Давидов Тодоров

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения