сдружение СНЦ „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани наблюдатели№ на удостоверение
Мариана Мавродиева Иванова15-1/
Радостина Стойчева Стоянова15-2/
Диана Русева Семова15-3/
Гроздана Иванова Стойчева15-4/
Елена Калчева Петрова15-5/
Кристияна Петкова Калчева15-6/
Еленка Василева Динева15-7/
Иванка Величкова Генчева15-8/
Минчо Иванов Минчев15-9/
Таня Димитрова Сиракова15-10/
Катя Димова Димова15-11/
Славена Георгиева Реттерат15-12/
Елена Тодорова Пройнова15-13/
Цветанка Василева Дончева15-14/
Живка Недева Маринова15-15/
Пламена Нанева Нанева15-16/
Генчо Динев Генчев15-17/
Иванка Георгиева Димитрова15-18/
Георги Тодоров Хаджиев15-19/
Димитрина Нейчева Ангелова15-20/
Русалия Ангелова Даскалова15-21/
Иван Дончев Попов15-22/
Иван Митков Стойнов15-23/
Росица Петрова Йорданова15-24/
Тодорка Гочева Кръстева15-25/
Цветанка Малева Стефанова-Паричкова15-26/
Володя Колев Паричков15-27/
Елена Минчева Василева15-28/
Недялка Делчева Калева15-29/
Живко Славов Желязков15-30/
Румяна Райчева Желязкова15-31/
Славейка Грозева Стоянова15-32/
Христина Неделчева Колева15-33/
Станимир Стойчев Стоев15-34/
Славка Атанасова Стоева15-35/
Мария Николова Петкова15-36/
Виктор Живков Желязков15-37/
Радостина Георгиева Желязкова15-38/
Севда Ахмедова Нанаджиева15-39/
Теменужка Валентинова Кръстева15-40/
Ленко Димитров Христов15-41/
Костадин Георгиев Неделчев15-42/
Ивелина Тенева Минчева15-43/
Биляна Димитрова Минчева15-44/
Меглена Стойчева Митева15-45/
Илия Стефанов Цветков15-46/
Надежда Димитрова Бечева15-47/
Петя Иванова Русева15-48/
Димка Янкова Танева15-49/
Еленка Христова Колева15-50/
Радостина Тончева Рачева15-51/
Росица Иванова Абаджиева15-52/
Антонио Георгиев Иванов15-53/
Янка Стефанова Танева15-54/
Радостин Динев Дичев15-55/
Станислав Дичев Дичев15-56/
Таня Стоянова Георгиева15-57/
Евгения Димитрова Ганчева15-58/
Нейчо Ройдев Нейков15-59/
Септемврина Денчева Барова15-60/
Веселина Иванова Антич15-61/
Генка Тодорова Димова15-62/
Евдокия Андреева Несторова15-63/
Георги Господинов Василев15-64/
Камелия Георгиева Василева15-65/
Златина Тенева Василева15-66/
Стефка Митева Стоянова15-67/
Камен Лъчезаров Смилов15-68/
Красимира Димитрова Златева15-69/
Делян Недков Недев15-70/
Динка Желева Недева15-71/
Румяна Тенева Грозева15-72/
Николай Димов Динев15-73/
Пенка Христова Кръстева15-74/
Танчо Иванов Танев15-75/
Тодорка Борисова Попова15-76/
Десислава Петкова Тараболова15-77/
Диана Ангелова Пейчева15-78/
Камелия Цанкова Тодорова15-79/
Веса Стоянова Видева15-80/
Христина Тодорова Кръстева15-81/
Нели Валентинова Георгиева15-82/
Борис Георгиев Кузманов15-83/
Бойко Савов Станчев15-84/
Минка Нейчева Стоева15-85/
Мая Иванова Матева15-86/
Иванка Динева Иванова15-87/
Михаил Тошков Стоянов15-88/
Иван Николов Стефанов15-89/
Костадин Николов Стефанов15-90/
Диана Славиевна Георгиева15-91/
Мирослава Миланова Йорданова15-92/
Петя Димитрова Желева15-93/
Денка Захариева Койчева-Гьонева15-94/
Галя Колева Караиванова15-95/
Минка Неделчева Петкова15-96/
Емилия Нунева Енева15-97/
Таньо Славов Танев15-98/
Димка Колева Кирева15-99/
Веселина Станчева Танева15-100/
Донка Нанева Иванова15-101/
Теодора Стефанова Михова15-102/
Виолета Делчева Кръстева15-103/
Стоян Малчев Генов15-104/
Теодор Жеков Тодоров15-105/
Милена Стефанова Трифонова15-106/
Павлинка Кръстева Жекова15-107/
Деяна Ганчева Кунева15-108/
Жанета Илчева Кунева15-109/
Дочка Иванова Пенчева15-110/
Мая Василева Радичкова15-111/
Радичко Пенев Радичков15-112/
Стефан Станчев Петков15-113/
Димчо Делчев Димов15-114/
Марияна Димитрова Стоянова15-115/
Велина Петрова Йорданова15-116/
Мирослава Станчева Петкова15-117/
Милена Делчева Аладжова15-118/
Пламен Денев Аладжов15-119/
Мария Стефанова Иванова15-120/
Цветан Денев Аладжов15-121/
Румен Русев Райчев15-122/
Светла Иванова Динева15-123/
Нейко Васков Живков15-124/
Миньо Михайлов Москов15-125/
Галя Пройчева Пройчева15-126/
Владимир Василев Владимиров15-127/
Кремена Иванова Василева15-128/
Ана Павлова Занова15-129/
Румен Асенов Юлиянов15-130/
Султана Миткова Юлиянова15-131/
Таня Маринова Колева15-132/
Таня Господинова Иванова15-133/
Иван Рашев Иванов15-134/
Лила Иванова Денева15-135/
Илиян Тодоров Николов15-136/
Катя Димитрова Димитрова15-137/
Ваня Русева Иванова15-138/
Цветелина Денчева Начева15-139/
Марияна Ганчева Стоянова15-140/
Станимира Стоянова Стоянова15-141/
Дани Иванова Дачева15-142/
Мариана Томова Маркова15-143/
Виолета Георгиева Костова15-144/
Динка Маринова Колева15-145/
Георги Минчев Георгиев15-146/
Кольо Енев Енев15-147/
Маргарита Атанасова Вълчева15-148/
Данчо Желев Вълчев15-149/
Кънчо Иванов Кънев15-150/
Росица Стефанова Динева15-151/
Стефан Динчев Динев15-152/
Минка Пенчева Профирова15-153/
Петър Калинов Калинов15-154/
Кольо Иванов Профиров15-155/
Жельо Димитров Колев15-156/
Росен Иванов Русев15-157/
Петко Желязков Денев15-158/
Христина Атанасова Гочева15-159/
Златка Гинева Жекова15-160/
Нели Йовчева Мемдуева15-161/
Николай Петров Димов15-162/
Петя Желева Димова15-163/
Христо Желязков Ганчев15-164/
Екатерина Недялкова Ангелова15-165/
Сергей Владимиров Бодуров15-166/
Светла Господинова Танева15-167/
Иванка Добрева Рашева15-168/
Минка Господинова Бонева15-169/
Донка Пенчева Карафизиева15-170/
Спаска Иванова Атанасова15-171/
Диньо Василев Василев15-172/
Ваньо Господинов Иванов15-173/
Иван Стайков Стоянов15-174/
Теньо Стоев Иванов15-175/
Стоянка Георгиева Иванова15-176/
Танка Стоянова Димитрова15-177/
Пенка Михайлова Русева15-178/
Пламен Иванов Казаков15-179/
Мария Райчева Жекова15-180/
Енчо Ташев Ташев15-181/
Мариана Желева Ташева15-182/
Атанаска Добрева Танева15-183/
Стоянка Николаева Пенева15-184/
Анета Тодорова Тодева15-185/
Златка Иванова Тодева15-186/
Недялка Делчева Иванова15-187/
Иван Тодоров Николов15-188/
Венцислав Петков Петков15-189/
Надка Видева Петкова15-190/
Петьо Венциславов Петков15-191/
Мирослава Минкова Стоева15-192/
Петранка Димова Добрева15-193/
Антоанета Запрянова Русенова15-194/
Радко Русенов Русенов15-195/
Дияна Тодорова Стефанова15-196/
Радостина Иванова Донева15-197/
Тодор Найденов Тодоров15-198/
Светла Маринова Жекова15-199/
Тончо Ганев Жеков15-200/
Георги Гочев Георгиев15-201/
Станчо Танев Танев15-202/
Стела Стефанова Кирева15-203/
Светла Бойчева Русева15-204/
Дончо Пенчев Габаров15-205/
Добромир Дамянов Николов15-206/
Милен Кънчев Топозлиев15-207/
Танка Стойчева Топозлиева15-208/
Даниел Георгиев Драганов15-209/
Мария Георгиева Манева15-210/
Тодорка Атанасова Димова15-211/
Светлана Миткова Денинска15-212/
Ива Здравкова Пенчева15-213/
Мария Дечкова Райкова15-214/
Мария Светлозарова Бориславова15-215/
Димитрина Христова Бориславова15-216/
Тонка Драганова Кирева15-217/
Румен Рачев Петков15-218/
Светослав Димов Славчев15-219/
Данаил Пенчев Йовчев15-220/
Цветомира Георгиева Денинска-Йовчева15-221/
Недялка Иванова Пенева15-222/
Стойка Иванова Йовчева15-223/
Любчо Ламбов Чоков15-224/
Ваня Тодорова Чокова15-225/
Росица Дончева Русева15-226/
Лъчезар Любчев Чоков15-227/
Николай Стефанов Тенев15-228/
Соня Стайкова Стамова15-229/
Недка Пенева Чакърова15-230/
Петко Христов Чакъров15-231/
Димитър Василев Василев15-232/
Мария Иванова Айгърова15-233/
Емилия Господинова Димитрова15-234/
Атанас Сандев Атанасов15-235/
Галина Бечева Атанасова15-236/
Росица Първова Иванова15-237/
Станислав Димчев Марков15-238/
Румяна Дианова Маркова15-239/
Николай Христозов Георгиев15-240/
Борислав Ивов Сираков15-241/
Димитър Радев Димитров15-242/
Мария Стойнова Кожухарова15-243/
Татяна Петрова Чернева15-244/
Стоян Русев Русенов15-245/
Стоянка Иванова Русенова15-246/
Динко Костадинов Костадинов15-247/
Константин Динков Костадинов15-248/
Цонка Колева Коева15-249/
Росен Бончев Динев15-250/
Живка Петкова Кукева15-251/
Симеон Василев Илиев15-252/
Стефан Ганчев Колев15-253/
Карамфилка Ганева Веселинова15-254/
Красимира Иванова Русева15-255/
Иван Русев Бинев15-256/
Жасмина Славова Любомирова15-257/
Стоян Митев Георгиев15-258/
Димитър Стоянов Георгиев15-259/
Веселина Стефанова Георгиева15-260/
Ваня Стефкова Георгиева15-261/
Анастасия Василева Иванова15-262/
Тихомир Стоянов Петков15-263/
Ганка Нанева Павлова15-264/
Огнян Петров Павлов15-265/
Стоянка Тодорова Кабакова15-266/
Стоянка Господинова Петкова15-267/
Йордан Михов Мартинов15-268/
Петьо Петров Петров15-269/
Николай Койчев Петков15-270/
Стефка Митева Манолова15-271/
Татяна Иванова Балалиева15-272/
Недялка Господинова Тенева15-273/
Светлана Иванова Добрева15-274/
Анелия Димитрова Йорданова15-275/
Йордан Димитров Йорданов15-276/
Димитър Йорданов Димитров15-277/
Станка Митева Димитрова15-278/
Румен Гешев Йовчев15-279/
Валя Николова Димитрова15-280/
Калинка Стойчева Георгиева15-281/
Златка Иванова Колева15-282/
Михаела Живкова Генчева15-283/
Николай Владков Генчев15-284/
Капка Петрова Хаджиева15-285/
Драганка Петрова Колева15-286/
Йорданка Тодорова Късъджикова15-287/
Мария Петкова Манева15-288/
Бетина Димитрова Коджейкова15-289/
Валентин Куманов Славов15-290/
Надежда Димитрова Недева15-291/
Мирослав Иванов Недев15-292/
Петя Татянова Петрова15-293/
Маргарита Димова Мартинова15-294/
Валентин Митев Вълков15-295/
Пламена Ангелова Петкова15-296/
Деница Веселинова Великова15-297/
Дешка Русева Енчева15-298/
Живка Иванова Райкова15-299/
Яница Борисова Георгиева15-300/
Станка Нейкова Митева15-301/
Тонка Димитрова Балева15-302/
Антония Миткова Димитрова15-303/
Недялка Иванова Милева15-304/
Дима Иванова Маринова15-305/
Християна Алдинова Григорова15-306/
Хубавена Алдинова Григорова15-307/
Стефка Минкова Григорова15-308/
Алдин Хубавенов Григоров15-309/
Тихомир Иванов Ташев15-310/
Жана Димитрова Стойчева15-311/
Иван Господинов Иванов15-312/
Колка Христова Иванова15-313/
Силвия Георгиева Петкова15-314/
Пенчо Иванов Пенчев15-315/
Ивелин Красимиров Димитров15-316/
Мима Георгиева Димитрова15-317/
Силвия Колева Колева15-318/
Желязка Георгиева Грозева15-319/
Йовка Георгиева Малчева15-320/
Жулиета Петкова Желева15-321/
Веселин Енчев Великов15-322/

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения