Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1348-НС
София, 30 август 2022 г.

ОТНОСНО: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

Постъпило е писмо от Министерството на външните работи с вх. № НС-04-01-1/4 от 30.08.2022 г. с искане за регистрация като международни наблюдатели на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. на представители на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Бюро за демократични институции и права на човека (ОССЕ/БДИПЧ).

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 2, ал. 6 и 8 от Изборния кодекс и Решение № 1235-НС от 11 август 2022 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като международни наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. следните лица:

1.

Боян Мирич (Mr. Bojan Miric)

Босна и Херцеговина

2.

Адам Дрновски (Mr. Adam Drnovsky)

Чехия

3.

Валдемар Уруба (Mr. Valdemar Uruba)

Чехия

4.

Жюлиен Арну (Mr. Julien Arnoult)

Франция

5.

Марион Жуане (Ms. Marion Jouannet)

Франция

6.

Елен Низхарадзе (Ms. Elene Nizharadze)

Грузия

7.

Йохана Бергер (Ms. Johanna Berger)

Германия

8.

Йозеф Лехлайтер (Mr. Josef Lehleiter)

Германия

9.

Марио Барфус (Mr. Mario Barfus)

Швейцария

10.

Барбара Егер Малдонадо (Ms. Barbara Egger Maldonado)

Швейцария

11.

Андрю Гридински (Mr. Andrew Gridinsky)

САЩ

12.

Еда Матчак (Ms. Eda Matchak)

САЩ

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2596-МИ / 04.10.2023

    относно: регистрация на сдружение „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2595-МИ / 04.10.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Черноочене, област Кърджали

  • № 2594-МИ / 04.10.2023

    относно: условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • всички решения