Решения за назначаване на РИК | Решения за назначаване на ОИК

3005-МИ /

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

3004-МИ /

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

3003-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

3002-МИ /

ОТНОСНО: временна замяна на секретар на ОИК – Варна, област Варна

3001-МИ /

ОТНОСНО: пределяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените нови и частични избори на 10 март 2024 г.

3000-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

2999-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

2998 /

ОТНОСНО: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

2997-МИ /

ОТНОСНО: оспорване на решение № 1138-МИ/19.02.2024 г. на ОИК – Столична от Радио и телевизия „Истина и Свобода“

2996-МИ /

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Главаци, община Криводол, област Враца

2995-МИ /

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на община Панагюрище, област Пазарджик

2994-МИ /

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

2993-МИ /

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

2992 /

ОТНОСНО: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

2991-МИ /

ОТНОСНО: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

2990-МИ /

ОТНОСНО: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

2989-МИ /

ОТНОСНО: временна замяна на член на ОИК – Варна, област Варна

2988-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

2987-МИ /

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Две могили, област Русе

2986-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения