Решения за назначаване на РИК | Решения за назначаване на ОИК

2681-МИ /

ОТНОСНО: регистрация на „АЛФА РИСЪРЧ“ ООД като агенция, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

2680-МИ /

ОТНОСНО: жалба от Антоан Атанасов – кандидат за общински съветник от МК „Новото време“, община Пазарджик, срещу решение № 185-МИ от 09.10.2023 г. на ОИК – Пазарджик

2679-МИ /

ОТНОСНО: жалба от Антоан Атанасов – кандидат за общински съветник от МК „Новото време“, община Пазарджик, срещу решение № 184-МИ от 09.10.2023 г. на ОИК – Пазарджик

2678-МИ /

ОТНОСНО: жалба от Йордан Стоянов Младенов – кандидат за кмет на община Пещера, срещу решение № 81-МИ от 11.10.2023 г. на ОИК – Пещера

2677-МИ /

ОТНОСНО: жалба от Л. П. М.-Ц. и Й. Г. Б. – упълномощени представители на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ срещу решение № 156 от 11.10.2023 г. на ОИК – Велико Търново

2676-МИ /

ОТНОСНО: жалба от Иван Димитров Кърцъков – кандидат за кмет и за общински съветник в община Ямбол, срещу решение № 64-МИ от 12.10.2023 г. на ОИК – Ямбол, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

2675-МИ /

ОТНОСНО: жалба от С. В. Я. – упълномощен представител на партия „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯ ГРАД“, срещу решение № 98-МИ от 12.10.2023 г. на ОИК – Белово

2674-МИ /

ОТНОСНО: жалба от Вълчан Николов Тодоров – кандидат за кмет на община Маджарово, срещу решение № 35-МИ от 25.09.2023 г. на ОИК - Маджарово

2673-МИ /

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2637-МИ от 11 октомври 2023 г. на ЦИК относно промени в състава на ОИК – Мъглиж, област Стара Загора

2672-МИ /

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2652-МИ от 12 октомври 2023 г. на ЦИК относно промени в състава на ОИК – Костинброд, Софийска област

2671-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Доспат, област Смолян

2670-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Добрич, и ОИК – Добричка, област Добрич

2669-НС /

ОТНОСНО: жалба от С. Т. – упълномощен представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, срещу решение № 80-МИ от 05.10.2023 г. на ОИК - Стамболийски

2668-НС /

ОТНОСНО: жалба от С. Т. – упълномощен представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, срещу решение № 79-МИ от 05.10.2023 г. на ОИК - Стамболийски

2667-МИ /

ОТНОСНО: жалба от адв. П. Н. П. – представляващ партия „Възраждане“ на община Вълчедръм, срещу решение № 68-МИ от 11.10.2023 г. на ОИК – Вълчедръм

2666-МИ /

ОТНОСНО: определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в места за лишаване от свобода и за задържане, и изготвяне на избирателни списъци

2665-МИ /

ОТНОСНО: реда за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети, на Българската академия на науките и на български неправителствени организации, които са регистрирали наблюдатели, в процеса на удостоверяване по чл. 213а ИК в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

2664-МИ /

ОТНОСНО: условията и реда за участие на представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

2663-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Кричим, област Пловдив

2662-МИ /

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения