Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2840-МИ
София, 29 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2835-МИ от 29 октомври 2023 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2835-МИ от 29 октомври 2023 г. на ЦИК, като в диспозитива думите „вх. № 111/28.10.2023 г.“ да се чете „вх. № 111/28.10.2023 г. и вх. № 112/28.10.2023 г.“


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

2835-МИ/

Календар

Решения