Решения за назначаване на РИК | Решения за назначаване на ОИК

1954-МИ /

ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на ОИК и СИК/ПСИК и специалистите към ОИК за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

1953-МИ /

ОТНОСНО: предаване на архива на ОИК с мандат 2019 – 2023 г. на общинската администрация

1952-МИ /

ОТНОСНО: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

1951-МИ /

ОТНОСНО: приемане на хронограма за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

1950-НС /

ОТНОСНО: обявяване на Росица Василева Пандова-Йовкова и Мирослава Петрова Петрова за народни представители в Двадесет и четвърти изборен район – София, в 49-то Народно събрание

1949-НС /

ОТНОСНО: обявяване на Валентин Йовков Тончев за народен представител от Двадесет и шести изборен район – Софийски, в Четиридесет и деветото Народно събрание

1948-НС /

ОТНОСНО: обявяване на Димитрина Любомирова Хаджиева-Недина за народен представител от Първи изборен район – Благоевградски, в Четиридесет и деветото Народно събрание

1947-НС /

ОТНОСНО: заличаване на Владимир Славев Табутов от списък Б, обявен с Решение № 1898-НС от 06.04.2023 г. на ЦИК в Първи изборен район – Благоевградски

1946-МИ /

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Перущица, област Пловдив

1945-НС /

ОТНОСНО: обявяване на Васил Николов Тодев за народен представител от Тринадесети изборен район – Пазарджишки, в Четиридесет и деветото Народно събрание

1944-НС /

ОТНОСНО: заличаване на Александър Несторов Несторов от списък А, обявен с Решение № 1898-НС от 06.04.2023 г. на ЦИК в Двадесет и шести изборен район – Софийски

1943-НС /

ОТНОСНО: заличаване на Васил Маринов Николов от списък А, обявен с Решение № 1898-НС от 06.04.2023 г. на ЦИК в Двадесет и шести изборен район – Софийски

1942-НС /

ОТНОСНО: заличаване на Кристина Цветанова Александрова от списък А, обявен с Решение № 1898-НС от 06.04.2023 г. на ЦИК в Двадесет и шести изборен район – Софийски

1941-МИ /

ОТНОСНО: жалба от А Г К срещу решение № 1 от 12.07.2023 г. на ОИК – Бяла

1940-МИ /

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Сандански, област Благоевград

1939 /

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения – архив № 1, архив № 2 и архив № 3 в сградата на общината, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент, от изборите за народни представители, от местни избори и провеждани референдуми

1938 /

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, намиращо се в сградата на общинска администрация – гр. Садово, в което се съхраняват изборни книжа и материали

1937-МИ /

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Търговище, област Търговище

1936 /

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения – стая № 9, стая № 25 и стая № 307 в сградата на общинска администрация, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент през 2016 г., изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г., изборите за общински съветници и за кметове през 2019 г., изборите за народни представители на 04.04.2021 г., изборите за народни представители на 11.07.2021 г., изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г. и на 21.11.2021 г., изборите за народни представители на 02.10.2022 г., и изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

1935-МИ /

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Златоград, област Смолян

Календар

Решения

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • № 2913 / 28.11.2023

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори

  • № 2912-МИ / 22.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кресна, област Благоевград

  • всички решения