Решения за назначаване на РИК | Решения за назначаване на ОИК

2905 /

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори

2904-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Вълчедръм, област Монтана

2903-МИ /

ОТНОСНО: жалба от Красимир Кирев – кандидат за общински съветник от листата на местна коалиция „Обединени земеделци“, срещу решение № 199-МИ от 16.11.2023 г. на ОИК – Родопи

2902-МИ /

ОТНОСНО: определяне на реда и условията за провеждане на заседания и дежурства на общинските избирателни комисии и определяне размера на възнагражденията на членовете на ОИК с мандат 2023-2027 г.

2901-МИ /

ОТНОСНО: действия на ОИК при предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран, както и при предсрочно прекратяване пълномощията на кмет

2900-МИ /

ОТНОСНО: жалба от Петя Константинова Кочкова-Бенчева, срещу решение № 210/13.11.2023 г. на ОИК – Ботевград

2899-МИ /

ОТНОСНО: жалба срещу решение № 203-МИ от 03.11.2023 г. на ОИК – Разград

2898-МИ /

ОТНОСНО: удължаване срока за временна замяна на зам.-председател на ОИК – Добрич, област Добрич

2897-МИ /

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Струмешница, община Петрич, област Благоевград

2896-МИ /

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Черноок, община Провадия, област Варна

2895-МИ /

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Житница, община Провадия, област Варна

2894-МИ /

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Черна гора, община Перник, област Перник

2893-МИ /

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Искрица, община Гълъбово, област Стара Загора

2892-МИ /

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Могилино, община Две могили, област Русе

2891-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Берковица, област Монтана

2890-МИ /

ОТНОСНО: жалба от М. С. срещу решение № 83-МИ от 22.10.2023 г. на ОИК – Козлодуй

2889-МИ /

ОТНОСНО: жалба от М. Р. срещу решение № 226-МИ от 28.10.2023 г. на ОИК – Хасково

2888-МИ /

ОТНОСНО: жалба от А. А. срещу решение № 295-МИ от 01.11.2023 г. на ОИК – Хасково

2887-МИ /

ОТНОСНО: сигнал от Тошко Йорданов Хаджитодоров за нарушение на чл. 183 от Изборния кодекс

2886-МИ /

ОТНОСНО: повторното въвеждане на данните от протоколите на секционните избирателни комисии в Централната избирателна комисия и сравняването им с данните от протоколите, въведени в общинските избирателни комисии, от изборите за кметове, произведени на 5 ноември 2023 г., и анализ на несъответствията

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения