Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2834-МИ
София, 29 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: разрешение за привличане като обвиняем и задържане на Мирослав Найденов Данов, регистриран като кандидат за кмет и като кандидат за общински съветник в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Постъпило е мотивирано искане с вх. № МИ-09-54 от 29.10.2023 г. от и.ф. Главен прокурор на Република България за разрешение за привличане като обвиняем и задържане на Мирослав Найденов Данов, ЕГН, по досъдебно производство № 461/2023 г. по описа на СО – СГП, пр. пр. № 20490/2023 г. на Софийска градска прокуратура, регистриран като кандидат за кмет на община Ябланица с Решение № 71-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Ябланица, и кандидат за общински съветник в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. с Решение № 70-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Ябланица, регистриран под № 1 в кандидатската листа на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“.

Към искането са приложени: Предложение на прокурор при Софийска градска прокуратура № 20490; уведомление за започване на досъдебно производство ДП 461/2023 г.

При тези данни и на основание чл. 160, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И :

 

ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ за привличане като обвиняем и задържане на Мирослав Найденов Данов, ЕГН, по досъдебно производство № 461/2023 г. по описа на СО – СГП, пр.пр. № 20490/2023 г. на Софийска градска прокуратура, регистриран като кандидат за кмет на община Ябланица и кандидат за общински съветник в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения