Решения за назначаване на РИК | Решения за назначаване на ОИК

1699-НС /

ОТНОСНО: определяне на изпълнител по обществена поръчка в процедура по „пряко договаряне“ по чл. 182, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 13 ЗОП с предмет: „Преработка на аудио и аудио-визуални произведения (клипове) и други визуални и дигитални и изработка на нови за провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.“ , с уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки 04312-2023-0001, обявена с решение за откриване на процедурата – Решение № 1686-НС от 20.02.2023 г. на ЦИК и системен № F334906 от 20.02.2023 г.

1698-НС /

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

1697-НС /

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

1696-НС /

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ДЕМОКРАЦИЯ И ЗАКОННОСТ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

1695-НС /

ОТНОСНО: условията и реда за провеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

1694-НС /

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 1586-НС от 2 февруари 2023 г. на ЦИК относно определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК в страната и специалистите към РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

1693-НС /

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1645-НС от 13 февруари 2023 г. относно промяна в състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и шести изборен район – Софийски

1692-НС /

ОТНОСНО: условията и реда за финансиране на предизборната кампания в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

1691-НС /

ОТНОСНО: промяна в състава на коалиция „ВЪН от ЕС и НАТО“, регистрирана с Решение № 1659-НС от 14 февруари 2023 г. на ЦИК за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

1690-НС /

ОТНОСНО: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г.

1689-НС /

ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите и коалициите в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

1688-НС /

ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите и коалициите, в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

1687-НС /

ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на номерата в бюлетината за гласуване за народни представители на 2 април 2023 г.

1686-НС /

ОТНОСНО: откриване на процедура „пряко договаряне“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преработка на аудио и аудио-визуални произведения (клипове) и други визуални и дигитални материали и изработка на нови за провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.”

1685-НС /

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Трети изборен район – Варненски

1684-НС /

ОТНОСНО: жребий при попълване съставите на СИК

1683-НС /

ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК в страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

1682-НС /

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1663-НС от 15 февруари 2023 г. относно регистрация на коалиция „ЗАЕДНО“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

1681-НС /

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1673-НС от 15 февруари 2023 г. относно регистрация на партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

1680-НС /

ОТНОСНО: реда за предоставянето и разходването на средствата за медийни пакети в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения