Решения за назначаване на РИК | Решения за назначаване на ОИК

1101-МИ /

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Момчилград, област Кърджали

1100-МИ /

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

1099-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Търговище, област Търговище

1098-МИ /

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Ракитово, област Пазарджик

1097 /

ОТНОСНО: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

1096 /

ОТНОСНО: невъзстановени суми от депозити на инициативни комитети

1095-МИ /

ОТНОСНО: жалба от Гатьо Тодоров Султанов срещу Решение № 155-МИ от 12.01.2022 г. на ОИК – Хисаря, постановено в хипотезата на чл. 85, ал. 4 ИК

1094-МИ /

ОТНОСНО: жалба от Росица Дейстанова Стефанова срещу Решение № 8-ЧМИ от 25.01.2022 г. на ОИК – Елин Пелин, за регистрация на Инициативен комитет за издигане на Цветко Стоянов Цветанов като независим кандидат за кмет на кметство Лесново в частичните избори за кмет на кметство Лесново, община Елин Пелин, на 27.02.2022 г.

1093-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Търговище, област Търговище

1092-МИ /

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Вълчедръм, област Монтана

1091-МИ /

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

1090-МИ /

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Мездра, област Враца

1089-МИ /

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

1088 /

ОТНОСНО: изменя и допълва Решение № 1813 от 21.05.2020 г. на ЦИК относно състава на постоянно действащото специализирано звено за техническо осигуряване и технически контрол на дистанционното електронно гласуване

1087-МИ /

ОТНОСНО: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 27 февруари 2022 г.

1086-МИ /

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Търговище, област Търговище

1085-МИ /

ОТНОСНО: определяне чрез жребий на поредните номера в бюлетините на партиите и коалициите, регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

1084-НС /

ОТНОСНО: обявяване на Венцислав Иванов Петков и Деян Петев Петков за народни представители в Петнадесети изборен район – Плевенски, в 47-то Народно събрание

1083-МИ /

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Поляците, община Дългопол, област Варна

1082-МИ /

ОТНОСНО: допускане на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения