Решения за назначаване на РИК | Решения за назначаване на ОИК

3081-МИ /

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Опака, област Търговище

3080-МИ /

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Кюстендил, област Кюстендил

3079-МИ /

ОТНОСНО: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на нови и частични избори за кметове и за общински съветници

3078-ЕП/НС /

ОТНОСНО: проверка на кандидатите, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и/или в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

3077-ЕП /

ОТНОСНО: регистрация на инициативни комитети в Централната избирателна комисия за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

3076-МИ /

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за общински съветници в община Хасково, област Хасково

3075-ЕП/НС /

ОТНОСНО: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК в изборите за членове на Европейския парламент на Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

3074-ЕП/НС /

ОТНОСНО: реда за свикване на заседания и начина на приемане на решения и обявяването им от районните избирателни комисии в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

3073-МИ /

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Бяла река, община Сухиндол, област Велико Търново

3072-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Куклен, област Пловдив

3071-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Вълчедръм, област Монтана

3070-ЕП/НС /

ОТНОСНО: единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

3069-НС /

ОТНОСНО: определяне броя на мандатите в многомандатните изборни райони в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

3068-МИ /

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил

3067-ЕП/НС /

ОТНОСНО: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

3066-ЕП/НС /

ОТНОСНО: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

3065-ЕП/НС /

ОТНОСНО: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

3064-МИ /

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Стара Загора, област Стара Загора

3063-ЕП/НС /

ОТНОСНО: съставяне, обявяване, поправка, отпечатване и публикуване на избирателните списъци за избирателните секции в страната при произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

3062-ЕП/НС /

ОТНОСНО: реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партии и коалиции за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и/или за народни представители на 9 юни 2024 г.

Календар

Решения

  • № 3361-МИ / 24.05.2024

    относно: жалба от Н. Г. З. – областен председател на партия „Движение за права и свободи“, срещу решение № 010-ЧМИ от 21.05.2024 г. на ОИК – Кочериново

  • № 3360-ЕП/НС / 23.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3359-ЕП/НС / 23.05.2024

    относно: приемане на Правила относно реда и условията за извършване на доверено изграждане на изходен код, който ще се използва за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения