Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2839-МИ
София, 29 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2744-МИ от 23 октомври 2023 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2744-МИ от 23 октомври 2023 г. на ЦИК, като навсякъде името Красимира Антонова Флорова да се чете „Красимира Андонова Флорова“.

Да се издаде ново удостоверение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2744-МИ/

Календар

Решения