Решения за назначаване на РИК | Решения за назначаване на ОИК

1941-МИ /

ОТНОСНО: жалба от А Г К срещу решение № 1 от 12.07.2023 г. на ОИК – Бяла

1940-МИ /

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Сандански, област Благоевград

1939 /

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения – архив № 1, архив № 2 и архив № 3 в сградата на общината, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент, от изборите за народни представители, от местни избори и провеждани референдуми

1938 /

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, намиращо се в сградата на общинска администрация – гр. Садово, в което се съхраняват изборни книжа и материали

1937-МИ /

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Търговище, област Търговище

1936 /

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения – стая № 9, стая № 25 и стая № 307 в сградата на общинска администрация, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент през 2016 г., изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г., изборите за общински съветници и за кметове през 2019 г., изборите за народни представители на 04.04.2021 г., изборите за народни представители на 11.07.2021 г., изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г. и на 21.11.2021 г., изборите за народни представители на 02.10.2022 г., и изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

1935-МИ /

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Златоград, област Смолян

1934-МИ /

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Куклен, област Пловдив

1933-МР /

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие с наблюдатели в местен референдум в община Челопеч, Софийска област, на 18 юни 2023 г.

1932-НС /

ОТНОСНО: обявяване на Росица Василева Пандова-Йовкова за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в 49-то Народно събрание

1931-НС /

ОТНОСНО: обявяване на Радослав Красенов Василев за народен представител в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски, в 49-то Народно събрание

1930-НС /

ОТНОСНО: обявяване на Веселин Жеков Недев за народен представител в Двадесет и девети изборен район – Хасковски, в 49-то Народно събрание

1929-НС /

ОТНОСНО: обявяване на Бюнямин Хюсеин Хасан за народен представител в Тридесети изборен район – Шуменски, в 49-то Народно събрание

1928-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

1927 /

ОТНОСНО: определяне на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на 12 837 комплекта специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

1926-МР /

ОТНОСНО: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Златоград, област Смолян, на 9 юли 2023 г.

1925-МИ /

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Златоград, област Смолян

1924-МР /

ОТНОСНО: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Челопеч, Софийска област, на 18 юни 2023 г.

1923-НС /

ОТНОСНО: изменение на Решение № 1866-НС от 31.03.2023 г. на ЦИК относно определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., включително проверка на решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 ИК

1922-НС /

ОТНОСНО: унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Календар

Решения

  • № 3361-МИ / 24.05.2024

    относно: жалба от Н. Г. З. – областен председател на партия „Движение за права и свободи“, срещу решение № 010-ЧМИ от 21.05.2024 г. на ОИК – Кочериново

  • № 3360-ЕП/НС / 23.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3359-ЕП/НС / 23.05.2024

    относно: приемане на Правила относно реда и условията за извършване на доверено изграждане на изходен код, който ще се използва за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения