Решения за назначаване на РИК | Решения за назначаване на ОИК

1105-МИ /

ОТНОСНО: жалба от Лиляна Мърхова-Присадникова – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, срещу решение № 360-ЧМИ от 31.01.2022 г. на Общинска избирателна комисия – Пазарджик

1104 /

ОТНОСНО: допълване състава на Обществения съвет към ЦИК

1103-МИ /

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Мездра, област Враца

1102-МР /

ОТНОСНО: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Падина, община Девня, на 27 март 2022 г.

1101-МИ /

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Момчилград, област Кърджали

1100-МИ /

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

1099-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Търговище, област Търговище

1098-МИ /

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Ракитово, област Пазарджик

1097 /

ОТНОСНО: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

1096 /

ОТНОСНО: невъзстановени суми от депозити на инициативни комитети

1095-МИ /

ОТНОСНО: жалба от Гатьо Тодоров Султанов срещу Решение № 155-МИ от 12.01.2022 г. на ОИК – Хисаря, постановено в хипотезата на чл. 85, ал. 4 ИК

1094-МИ /

ОТНОСНО: жалба от Росица Дейстанова Стефанова срещу Решение № 8-ЧМИ от 25.01.2022 г. на ОИК – Елин Пелин, за регистрация на Инициативен комитет за издигане на Цветко Стоянов Цветанов като независим кандидат за кмет на кметство Лесново в частичните избори за кмет на кметство Лесново, община Елин Пелин, на 27.02.2022 г.

1093-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Търговище, област Търговище

1092-МИ /

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Вълчедръм, област Монтана

1091-МИ /

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

1090-МИ /

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Мездра, област Враца

1089-МИ /

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

1088 /

ОТНОСНО: изменя и допълва Решение № 1813 от 21.05.2020 г. на ЦИК относно състава на постоянно действащото специализирано звено за техническо осигуряване и технически контрол на дистанционното електронно гласуване

1087-МИ /

ОТНОСНО: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 27 февруари 2022 г.

1086-МИ /

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Търговище, област Търговище

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения