Решения за назначаване на РИК | Решения за назначаване на ОИК

2822-МИ /

ОТНОСНО: жалба от община Кричим, представлявана от вр.и.д. кмет Златка Жечева Маринова, срещу решение № 87-МИ/26.10.2023 г. на ОИК – Кричим

2821-МИ /

ОТНОСНО: нарушение на чл. 205, ал. 1 от Изборния кодекс, извършено от доставчика на медийни услуги Petel.bg

2820-МИ /

ОТНОСНО: жалба от Ц. А. Ц. – упълномощен представител на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 85-МИ от 27.10.2023 г. на ОИК – Съединение

2819-МИ /

ОТНОСНО: начина на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

2818-МИ /

ОТНОСНО: разрешение за привличане като обвиняем на Георги Евгениев Гълъбов, регистриран като кандидат за общински съветник в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

2817-МИ /

ОТНОСНО: временна замяна на член на ОИК – Попово, област Търговище

2816-МИ /

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА – БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

2815-МИ /

ОТНОСНО: заличаване регистрацията на наблюдател от сдружение „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ В БЪЛГАРИЯ“

2814-МИ /

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ДОСТОЙНСТВОТО НА ЕДИН НАРОД – ДЕН“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

2813-МИ /

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ДЕМОКРАЦИЯ И ЗАКОННОСТ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

2812-МИ /

ОТНОСНО: искане да бъдат регистриран като международен наблюдател представител на международната неправителствена организация „Комитет за отворена демокрация“ в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

2811-МИ /

ОТНОСНО: жалба от Ц. Ц. М. – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“, срещу решение № 109 от 20.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

2810-МИ /

ОТНОСНО: жалба от Юлиян Тошев – кандидат за кмет на община Козлодуй, срещу решение № 79-МИ от 19.10.2023 г. на ОИК – Козлодуй

2809-МИ /

ОТНОСНО: жалба от Мария Петрова Колева – председател на партия „ПРАВОТО“ и кандидат за кмет на Столична община и за общински съветник, срещу решение № 775-МИ от 20.10.2023 г. на ОИК – Столична община

2808-МИ /

ОТНОСНО: жалба от Иван Димитров Кърцъков – кандидат за кмет и за общински съветник в община Ямбол, срещу решение № 92-МИ от 24.10.2023 г. на ОИК – Ямбол, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

2807-МИ /

ОТНОСНО: жалба от Ц. А. Ц. – упълномощен представител на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 75-МИ от 25.10.2023 г. на ОИК – Съединение

2806-МИ /

ОТНОСНО: жалба от Местна коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (Спаси София), чрез пълномощника Х. К. , срещу решение № 735-МИ от 18.10.2023 г. на ОИК – Столична

2805-МИ /

ОТНОСНО: жалба от М. Т. С. и В. С. С. срещу решение № 106-МИ от 21.10.2023 г. на ОИК – Габрово

2804-МИ /

ОТНОСНО: временна замяна на член на ОИК – Мездра, област Враца

2803-МИ /

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕКИТЕ ПРАВА – БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Календар

Решения

  • № 3522-МИ / 16.07.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Сливен

  • № 3521-МИ / 16.07.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ясенково, община Венец, област Шумен

  • № 3520-ЗДОИ / 11.07.2024

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения