Решения за назначаване на РИК | Решения за назначаване на ОИК

2443-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Мъглиж, област Стара Загора

2442-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Невестино, област Кюстендил

2441-МИ /

ОТНОСНО: техническите характеристики на бюлетините в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

2440-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Ловеч, област Ловеч

2439-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Велики Преслав, област Шумен

2438-МИ /

ОТНОСНО: откриване на процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по надграждане на системен и приложен софтуер за специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517, произведени от Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.“

2437-МИ /

ОТНОСНО: изисквания към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК за резултатите, включително от машинното гласуване, от изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

2436-МИ /

ОТНОСНО: искане за промяна на наименованието на коалиция „СЪЕДИНЕНИ ЗА ПЛОВДИВ“, регистрирана за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

2435-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Гърмен, област Благоевград

2434-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Белово, област Пазарджик

2433-МИ /

ОТНОСНО: жалба от Х В , за кмет на община Лом, срещу решение № 15-МИ от 11.09.2023 г. на ОИК – Лом

2432-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

2431-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Мадан, област Смолян

2430-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Оряхово, област Враца

2429-МИ /

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2424-НС от 14 септември 2023 г. на ЦИК относно заличаване регистрацията на партия „Българската пролет“

2428-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Пирдоп, Софийска област

2427-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

2426-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Тутракан, област Силистра

2425-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Брацигово, област Пазарджик

2424-НС /

ОТНОСНО: заличаване регистрацията на партия „Българската пролет“ за участие в изборите за народни представители на 29 октомври 2023 г.

Календар

Решения

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • № 3382-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС)

  • № 3381-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ)

  • всички решения