Решения за назначаване на РИК | Решения за назначаване на ОИК

1967-МИ /

ОТНОСНО: определяне на образец на печатите на комисиите по чл. 445, ал. 7 от Изборния кодекс в изборите за общински съветници и за кметове

1966-МИ /

ОТНОСНО: реквизити и начин на защита на печатите на общинските, секционните и подвижните секционни избирателни комисии

1965-МИ /

ОТНОСНО: жалба от Станислав Готев, упълномощен представител на ПП „НИЕ ИДВАМЕ“, срещу решение № 082-МИ от 28.07.2023 г. на ОИК – Пирдоп

1964-МИ /

ОТНОСНО: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

1963-МИ /

ОТНОСНО: жребий при попълване съставите на ОИК

1962-МИ /

ОТНОСНО: провеждане на консултации при кметовете на общини за определяне съставите на общинските избирателни комисии и назначаването им за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

1961-МИ /

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Септември, област Пазарджик

1960-МИ /

ОТНОСНО: регистрация на партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

1959-МИ /

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Перущица, област Пловдив

1958-МИ /

ОТНОСНО: реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

1957-МИ /

ОТНОСНО: определяне формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

1956-МИ /

ОТНОСНО: допълнителни защити на специализираната хартия за машинно гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

1955-МИ /

ОТНОСНО: указание към избирателите и кандидатите относно условието да са „живели най-малко през последните шест месеца в съответното населено място“ (принцип на уседналост) при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

1954-МИ /

ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на ОИК и СИК/ПСИК и специалистите към ОИК за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

1953-МИ /

ОТНОСНО: предаване на архива на ОИК с мандат 2019 – 2023 г. на общинската администрация

1952-МИ /

ОТНОСНО: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

1951-МИ /

ОТНОСНО: приемане на хронограма за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

1950-НС /

ОТНОСНО: обявяване на Росица Василева Пандова-Йовкова и Мирослава Петрова Петрова за народни представители в Двадесет и четвърти изборен район – София, в 49-то Народно събрание

1949-НС /

ОТНОСНО: обявяване на Валентин Йовков Тончев за народен представител от Двадесет и шести изборен район – Софийски, в Четиридесет и деветото Народно събрание

1948-НС /

ОТНОСНО: обявяване на Димитрина Любомирова Хаджиева-Недина за народен представител от Първи изборен район – Благоевградски, в Четиридесет и деветото Народно събрание

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3485-МИ / 18.06.2024

    относно: отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа и материали от нови и частични избори за кметове и за общински съветници на 23 юни 2024 г. и след втори тур на изборите, в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми

  • всички решения