Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3010-МИ
София, 14 януари 2016 г.

ОТНОСНО: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на нови избори за общински съветници и нови и частични избори за кметове

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 463 – 469 вкл. от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. При произвеждане на нови избори за общински съветници и нови и частични избори за кметове се прилагат и следните решения на ЦИК:

 1. Относно грамажа на хартията за бюлетините – Решение № 618 от 1 юли 2014 г.
 2. Относно преброяване на преференции (предпочитания) при произвеждане на избори с преференциално гласуване за народни представители и за общински съветници – Решение № 634-НС/МИ от 22 юли 2014 г. и Решение № 1124 от 29 септември 2014 г.
 3. Относно определяне формата и структурирания електронен вид на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в общите и частични избори за общински съветници и за кметове – Решение № 643-МИ от 5 август 2014 г.
 4. Относно определяне формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независими кандидати в изборите за общински съветници и за кметове – Решение № 644-МИ от 5 август 2014 г.
 5. Относно съхранение, архивиране и унищожаване на изборни книжа и материали от произведени избори за народни представители, президент и вицепрезидент на републиката, членове на Европейския парламент от Република България, избори за общински съветници и кметове и референдуми - Решение № 1392 от 6 януари 2015 г.
 6. Относно подлежащите на съхранение, архивиране и унищожаване изборни книжа и материали при произвеждане на предсрочни избори от същия вид – Решение № 1393 от 6 януари 2015 г.
 7. Относно изискването към избирателите и към кандидатите за общински съветници и за кметове „да са живели най-малко през последните шест месеца в съответното населено място“ като условие за упражняване право на глас и наличие на право за кандидатиране в изборите за общински съветници и кметове – Решение № 1482-МИ от 19 май 2015 г.
 8. Относно определяне на вида, цвета и размера на торбите, в които се поставят за съхранение изборните книжа и материали, и вида и размера на кутиите за поставяне на отрязъците с номерата на бюлетините при гласуването за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове – Решение № 1496-МИ от 23 юни 2015 г.
 9. Относно утвърждаване на образци на указателни табели и табла за ОИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове – Решение № 1497-МИ от 25 юни 2015 г.
 10. Относно утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове – Решение № 1502-МИ от 3 юли 2015 г.
 11. Относно утвърждаване образци на изборните книжа за произвеждане на избори за общински съветници и кметове – Решение № 1512-МИ от 4 август 2015 г., допълнено с Решение № 1961-МИ от 7 септември 2015 г.
 12. Относно реквизити и начин на защита на печатите на общинските, секционните и подвижните секционни избирателни комисии – Решение № 1517-МИ от 12 август 2015 г.
 13. Относно определяне на образец на печатите на комисиите по чл. 445, ал. 7 от Изборния кодекс в изборите за общински съветници и за кметове – Решение № 1520-МИ от 12 август 2015 г.
 14. Относно регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. – Решение № 1522-МИ от 18 август 2015 г.
 15. Относно реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. – Решение № 1523-МИ от 18 август 2015 г.
 16. Относно единна номерация на избирателните секции в Република България за изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 г. – Решение № 1530-МИ/НР от 20 август 2015 г.
 17. Относно приемане на образец на публичен електронен регистър на ЦИК на партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. – Решение № 1548-МИ от 28 август 2015 г.
 18. Относно гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. – Решение № 1549-МИ от 27 август 2015 г.
 19. Относно регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. – Решение № 1550-МИ от 27 август 2015 г.
 20. Относно съставяне, обявяване, поправка и отпечатване на избирателните списъци при произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. – Решение № 1551-МИ от 28 август 2015 г., допълнено с Решение № 1696-МИ от 1 септември 2015 г.
 21. Относно подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните регистри от общинските избирателни комисии при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. – Решение № 1552-МИ от 28 август 2015 г., изменено и допълнено с Решение № 2094-МИ от 10 септември 2015 г.
 22. Относно регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. – Решение № 1632-МИ от 31 август.
 23. Относно реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети за участие в изборите на 25 октомври 2015 г. – Решение № 1637-МИ от 31 август 2015 г.
 24. Относно приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до комисията и решенията по тях, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на ОИК – Решение № 1747-МИ от 3 септември 2015 г.
 25. Относно условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 25 октомври 2015 г. – Решение № 1801-МИ от 3 септември 2015 г.
 26. Относно реда за свикване на заседания и начина на приемане на решения и обявяването им от общинските избирателни комисии в изборите за общински съветници и кметове и национален референдум – Решение № 1910-МИ/НР от 4 септември 2015 г.
 27. Относно определянето и обявяването на номерата на изборните райони в общината – Решение № 1962-МИ от 7 септември 2015 г.
 28. Относно условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г. – Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г.
 29. Относно утвърждаване образец на изборна книга – Удостоверение за наблюдател на изборите за общински съветници и за кметове и на националния референдум на 25 октомври 2015 г. – Решение № 1971-МИ/НР от 7 септември 2015 г.
 30. Относно определяне на реда за проверка на кандидатите, предложени от партии, коалиции/местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25 октомври 2015 г. – Решение № 2000-МИ от 8 септември 2015 г.
 31. Относно назначаване съставите на СИК за изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г. – Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г., без т. 13 и приложената Методика за определяне съставите на СИК.
 32. Относно определяне на броя на мандатите за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. – Решение № 2080-МИ от 10 септември 2015 г.
 33. Относно условията и реда за участие на застъпници на кандидатски листи и представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. – Решение № 2113-МИ от 11 септември 2015 г.
 34. Относно условията и реда за провеждане на предизборна агитация в изборите за общинските съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. – Решение № 2095-МИ от 10 септември 2015 г.
 35. Относно условията и реда за финансиране на предизборната кампания в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. – Решение № 2124-МИ от 11 септември 2015 г.
 36. Относно приемане част І на Методически указания за общинските избирателни комисии за избори за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 г. – Решение № 2206-МИ от 15 септември 2015 г.
 37. Относно процедура за определяне чрез жребий на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати от ОИК в бюлетините за гласуване за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. – Решение № 2250-МИ от 18 септември 2015 г.
 38. Относно процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 25 октомври 2015 г. – Решение № 2255-МИ от 18 септември 2015 г.
 39. Относно техническите характеристики на бюлетините в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. – Решение № 2287-МИ от 21 септември 2015 г., поправено с Решение № 2314-МИ от 23 септември 2015 г.
 40. Относно отпечатване на наименованията на местните коалиции в бюлетините за общински съветници и кметове за изборите, насрочени на 25 октомври 2015 г. – Решение № 2391-МИ от 28 септември 2015 г.
 41. Относно осъществяване на контрол от ЦИК при отпечатването на хартиените бюлетини при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. – Решение № 2363-МИ от 26 септември 2015 г., изменено с Решение № 2935-МИ от 13 ноември 2015 г.
 42. Относно отпечатване на имената на кандидатите в бюлетините за изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. – Решение № 2417-МИ от 30 септември 2015 г.
 43. Относно секция за гласуване с подвижна избирателна кутия – Решение № 2462-МИ/НР от 2 октомври 2015 г., поправено с Решение № 2504-МИ от 5 октомври 2015 г.
 44. Относно приемане на Методически правила за дейността на Обучителното звено към ЦИК при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г. – Решение № 2523-МИ/НР от 8 октомври 2015 г.
 45. Относно условията и реда за извършване на проучвания „на изхода“ в изборния ден и регистрация на организациите, които ги извършват за изборите за общински съветници и за кметове, както и за националния референдум – Решение № 2524-МИ/НР от 8 октомври 2015 г.
 46. Относно определяне на условията и реда за образуване на избирателни секции и съставяне на избирателни списъци в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане – Решение № 2558-МИ/НР от 12 октомври 2015 г., поправено с Решение № 2595-МИ/НР от 14 октомври 2015 г.
 47. Относно приемане част ІІ на Методически указания за общинските избирателни комисии за изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 г. – Решение № 2596-МИ/НР от 14 октомври 2015 г.
 48. Относно начина на сгъване на бюлетината и откъсване на полето с номера при гласуване в изборите и начина на гласуване в националния референдум – т. 1 до 7 включително на Решение № 2608-МИ/НР от 15 октомври 2015 г.
 49. Относно изключване на заснемащи устройства в изборните помещения при произвеждане на изборите и националния референдум на 25 октомври 2015 г. – Решение № 2612-МИ/НР от 15 октомври 2015 г.
 50. Относно отваряне помещенията, определени за съхраняване на изборните книжа от изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г., в които се съхраняват изборни книжа и материали от предшестващи избори и от националния референдум – Решение № 2613-МИ/НР от 15 октомври 2015 г.
 51. Относно опаковане на изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове и книжата и материалите от националния референдум на 25 октомври 2015 г. и предаване на торбите с бюлетините, избирателните списъци, протоколите на СИК/ПСИК с резултатите от изборите и с резултатите от референдума от СИК/ПСИК на ОИК и от СИК/ПСИК на общинските администрации и тяхното съхранение – Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г.
 52. Относно определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., включително решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 от ИК – Решение № 2693-МИ от 20 октомври 2015 г.
 53. Относно гласуване на избиратели/гласоподаватели от община Аврен и община Аксаково, област с административен център Варна, в изборите за общински съветници и за кметове и в национален референдум на 25 октомври 2015 г. – Решение № 2738-МИ/НР от 22 октомври 2015 г.
 54. Относно отпечатване на избирателните списъци за втори тур в изборите за кметове на 1 ноември 2015 г. на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 407, чл. 411 във връзка с чл. 452, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия – Решение № 2803-МИ от 24 октомври 2015 г.

ІІ. Изброените решения се прилагат с изключение на посочените в тях дати и правилата относно национален референдум. При новите и частични избори се прилагат сроковете и датите, посочени в хронограмите, съответно за новите или частичните избори.

ІІІ. За произвеждане на новите и частичните избори за кметове на 13 март 2016 г. се прилагат и следните решения на ЦИК:

 1. Относно приемане на хронограма за новите избори за кметове на 13 март 2016 г. – Решение № 3001-МИ от 7 януари 2016 г.
 2. Относно приемане на хронограма за частичните избори за кметове на 13 март 2016 г. – Решение № 3002-МИ от 7 януари 2016 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения