Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1971-МИ/НР
София, 7 септември 2015 г.

ОТНОСНО: утвърждаване образец на изборна книга – Удостоверение за наблюдател на изборите за общински съветници и за кметове и на националния референдум на 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 6, ал. 1, чл. 112, ал. 1, т. 1 и ал. 8 и чл. 116 от Изборния кодекс и § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление), Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УТВЪРЖДАВА образец на изборна книга - Удостоверение за наблюдател на изборите за общински съветници и за кметове и на националния референдум на 25 октомври 2015 г. - Приложение № 1 към настоящото решение.

Решението се обнародва в „Държавен вестник".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения