Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2738-МИ/НР
София, 22 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: гласуване на избиратели/гласоподаватели от община Аврен и община Аксаково, област с административен център Варна, в изборите за общински съветници и за кметове и в национален референдум на 25 октомври 2015

С писмо вх. № МИ-15-1341/15.10.2015 г. от ОИК в община Аксаково и вх. № МИ-06-606/17.10.2015 г. от община Аврен в Централната избирателна комисия са поставени за разглеждане в комисията въпроси, свързани с гласуването на избиратели/гласоподаватели с т.нар. „грешни адреси“ в изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г.

С писмо изх. № МИ-06-609/16.10.2015 г. до вр.и.д. кмет на община Аксаково, за кмет на община Аврен, ОИК – Аврен и ОИК – Аксаково и протоколно решение на ЦИК комисията е приела избирателите с т.нар. „грешен адрес“ да бъдат вписани в избирателните списъци на ръка от съответната общинска администрация преди предаването на избирателните списъци на секционните избирателни комисии след последното отпечатано име в избирателния списък част І.

Предвид горното и с оглед осигуряване на всички избиратели/гласоподаватели с т.нар. „грешни адреси“ на територията на община Аврен и община Аксаково да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 396 от Изборния кодекс и чл. 4 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

В случаите, в които избиратели/гласоподаватели:

І За участие в изборите за общински съветници и за кметове имат постоянен адрес на територията на община Аврен/община Аксаково за изборите за общински съветници и на територията на кметството за изборите за кмет на кметство – до 24 април 2015 г. включително, имат настоящ адрес на територията на страната до 24 април 2015 г. включително, и се установи, че са изпуснати от общинската администрация след вписването на ръка в избирателните списъци, следва да бъдат дописани в допълнителната страница на избирателния списък и да бъдат допуснати до гласуване.

ІІ. За участие в националния референдум – имат постоянен адрес на територията на Република България към 10 август 2015 г. и се установи, че са изпуснати от общинската администрация след вписването на ръка в избирателните списъци, следва да бъдат дописани в допълнителната страница на избирателния списък и да бъдат допуснати до гласуване.

Вписванията в изборния ден се извършват, само ако избирателите/гласоподавателите не фигурират в Списъка на заличените лица.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения