Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2504-МИ/НР
София, 5 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: техническа грешка, допусната в Решение № 2462-МИ/НР от 02.10.2015 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 1512-МИ от 04.08.2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 2462-МИ/НР от 02.10.2015 г. на ЦИК, както следва:

Навсякъде в текста вместо „приложение № 12 от изборните книжа“ да се чете „Приложение № 16 от изборните книжа за изборите за общински съветници и за кметове.“


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

2462-МИ/НР/

Календар

Решения