Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2504-МИ/НР
София, 5 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: техническа грешка, допусната в Решение № 2462-МИ/НР от 02.10.2015 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 1512-МИ от 04.08.2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 2462-МИ/НР от 02.10.2015 г. на ЦИК, както следва:

Навсякъде в текста вместо „приложение № 12 от изборните книжа“ да се чете „Приложение № 16 от изборните книжа за изборите за общински съветници и за кметове.“


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

2462-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения