Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2287-МИ
София, 21 септември 2015 г.

ОТНОСНО: техническите характеристики на бюлетините в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 19, чл. 208, чл. 420, чл. 421 и чл. 422 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. се изработват съгласно образец – Приложение № 91-МИ, съответно Приложение № 92-МИ, Приложение № 93-МИ, Приложение № 94-МИ от изборните книжа, одобрени с Решение № 1512-МИ от 4 август 2015 г. на ЦИК (обн., ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г.).
 2. Утвърждава техническите характеристики и защитата на бюлетината:

2.1. за произвеждане на изборите за общински съветници съгласно приложение № 1;

2.2. за произвеждане на изборите за кмет на община, съгласно приложения № 2;

2.3. за произвеждане на изборите за кмет на район, съгласно приложения № 3;

2.4. за произвеждане на изборите за кмет на кметство, съгласно приложения № 4.

 1. Приложенията по т. 2 към настоящото решение не се публикуват.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Свързани решения:

2314-МИ/

3057-МИ/

3337-МИ/

3834-МИ/

4306-МИ/

Календар

Решения

 • № 1082-МИ / 21.01.2022

  относно: допускане на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

 • № 1081-МИ / 21.01.2022

  относно: допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

 • № 1080-МИ / 21.01.2022

  относно: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

 • всички решения