Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2613–МИ/НР
София, 15.10.2015

ОТНОСНО: отваряне помещенията, определени за съхраняване на изборните книжа от изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г., в които се съхраняват изборни книжа и материали от предшестващи избори и от националния референдум

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 445, ал. 7 и 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. РАЗРЕШАВА отварянето на помещенията, определени за съхраняване на изборните книжа от изборите за общински съветници и за кметове и книжа от националния референдум на 25 октомври 2015 г., в които се съхраняват изборни книжа от предшестващи избори за народни представители, президент и вицепрезидент на Република България, общински съветници и кметове, членове на Европейския парламент от Република България и националния референдум, произведен през 2013 г., за да бъдат прибрани изборните книжа и бюлетините от изборите за общински съветници и за кметове и книжата от националния референдум на 25 октомври 2015 г.
 2. Отварянето на помещенията да се извърши не по-рано от 19,00ч., но не по-късно от 19,30 часа на 25 октомври 2015 г. от комисията по чл. 445, ал. 7 от ИК (която изпълнява функциите на комисия по чл. 287, ал. 7 от ИК за приемане на книжата от националния референдум), определена със заповед на кмета на съответната община за приемане от СИК на чувалите с бюлетините и другите изборни книжа и материали.
 3. За разпечатване и отваряне на помещенията се съставя протокол в два екземпляра – по един за ОИК и общинската администрация, в който се вписват основанието за разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването и в какво качество, както и състоянието, в което са открити торбите и пликовете (дали хартиените ленти са в цялост, съответно дали пликовете са залепени). Протоколът се подписва от всички присъстващи лица и се вписва качеството, в което присъстват.
 4. След прибиране на торбите с бюлетините и останалите книжа и материали и екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация, комисията по чл. 445, ал. 7 от ИК заключва помещението и го запечатва с хартиени ленти, подписани от членовете на комисията и подпечатани с печата по Решение № 1520-МИ от 12 август 2015 г. на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 15.10.2015 в 23:58 часа

Календар

Решения

 • № 5137-НС / 20.09.2018

  относно: обявяване на Станислав Иванов Попов за народен представител в Шести изборен район – Врачански, в 44-то Народно събрание

 • № 5136-МИ/НР / 20.09.2018

  относно: промяна в състава на ОИК – Царево, област Бургас

 • № 5135-ЕП/МИ/ПВР/НР / 20.09.2018

  относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Враца, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори и национални референдуми

 • всички решения