Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2803-МИ
София, 24.10.2015

ОТНОСНО: отпечатване на избирателните списъци за втори тур в изборите за кметове на 1 ноември 2015 г. на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 407, чл. 411 във връзка с чл. 452, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 407, чл. 411 във връзка с чл. 452, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. В избирателните списъци за произвеждане на втори тур в изборите за кметове в част I се включват и българските граждани, които в периода между двата тура са придобили избирателни права, включително и навършващите 18 години към изборния ден – 1 ноември 2015 г.

Включените в избирателните списъци част I и част II за първи тур се отпечатват автоматизирано от ГД „ГРАО" в МРРБ заедно с лицата, включени в избирателните списъци за произвеждане на втори тур.

Избирателите, включени за гласуване по настоящ адрес, на 25 октомври 2015 г. се отпечатват и в избирателните списъци и за втори тур, като в графа „Забележки“ се вписва текст „н.а.“.

 1. Главна дирекция „ГРАО“ в МРРБ предава на областните управители най-късно до 30 октомври 2015 г. отпечатаните избирателни списъци за всички избирателни секции за съответната област, по общини.
 2. Областните управители предават на общинските администрации избирателните списъци за тези секции, в които ще се произвежда втори тур на изборите за кметове.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 24.10.2015 в 22:38 часа

Календар

Решения

 • № 1112-МИ / 16.09.2019

  относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от общинските избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г.

 • № 1111-МИ / 16.09.2019

  относно: промяна в състава на ОИК – Козлодуй, област Враца

 • № 1110-МИ / 16.09.2019

  относно: промени в състава на ОИК – Ценово, област Русе

 • всички решения